2017 rugpjūčio 23 d.
en
 


Asociacijos veikla

 

Kas mes esame?

Esame nepriklausoma verslo savivaldos organizacija. Tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu atstovaujame metalo gaminių, mašinų ir įrangos, prietaisų, elektrotechnikos ir elektronikos pramonės sektoriaus įmonių interesus. Siekiame padidinti sektoriaus įmonių konkurencingumą ir tarptautiškumą, paskatinti prekių ir paslaugų eksportą, padidinti mokslininkų ir inžinierių veiklos sinergiją, rūpinamės specialistų paruošimo kokybės pagerinimu.

 

Mes dirbame, kad:

 • Pagerinti verslininkų ir mokslininkų veiklos sąlygas Lietuvoje bei užsienyje;
 • Nariai galėtų gauti kompleksiškas - atstovavimo, tarpininkavimo, tinklaveikos organizavimo, finansų pritraukimo, technologinių mokymų, žinių vadybos ir darbuotojų ugdymo paslaugas; 
 • Sektoriaus įmonėms palengvintume gaminti ir eksportuoti aukštos pridėtinės vertės prekes, paslaugas ir sprendimus;
 • Sudaryti sąlygas tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, vadybinius ir vadovavimo gebėjimus bei išugdyti jų sėkmei reikalingas asmenines savybes;
 • Sukaupti ir perteikti besidomintiems žinias apie sektoriaus verslininkų ir mokslininkų potencialą;
 • Padėti inžinerinės pramonės įmonėms tapti Lietuvos ūkio lyderiais.

  

 Ką mes veikiame?

Siekiame pagerinti inžinerinės pramonės įmonių verslo aplinką:
 • Rengiame, vertiname ir teikiame teisės aktų tobulinimo pasiūlymus;
 • Organizuojame diskusijas su valdžios, mokslo bei mokymo institucijomis;
 • Formuojame valdžios sektoriaus nuomonę dėl verslo aplinkos pagerinimo;
 • Rengiame verslo aplinkos analizes;
 • Atstovaujame narius darbo grupėse, konferencijose, asamblėjose, įvairiose 
  komisijose bei komitetuose (LPK, CEEMET, EFFRA, ORGALIME, ManuFuture, kt.).

 
Siekiame paskatinti eksporto plėtrą:
 • Teikiame informaciją apie verslo galimybes ir sąlygas užsienyje;
 • Rengiame parodas, misijas;
 • Tarpininkaujame bendraujant su verslo atašė;
 • Platiname tarptautinei prekybai skirtus teisinius leidinius;
 • Padedame surasti partnerius Lietuvoje ir užsienyje;
 • Leidžiame sektoriaus įmonių katalogą ir prižiūrime duomenų bazę;
 • Konsultuojame eksporto vykdymo klausimais;
 • Mokome jūsų darbuotojus.

 

Siekiame paskatinti mokslo įstaigų ir verslo įmonių MTEPI sinerginę veiklą:

 • Perteikiame „Ateities gamybos" viziją Lietuvos įmonėms;
 • Atstovaujame įmonių interesus programuojant ES lėšų panaudojimo kryptis;
 • Moderuojame mokslo, verslo ir užsienio partnerių veiklos pradžią;
 • Moderuojame klasterius ir įmonių tinklaveiką, organizuojame renginius;
 • Padedame pasirengti MTEPI srities tarptautiniams projektams;
 • Leidžiame metodines priemones skatinančias inovacijas įmonėse;
 • Prižiūrime MTEPI/ verslo paslaugų teikėjų duomenų bazę.

 

Siekiame pagerinti specialistų ruošimo ir jų kompetencijų ugdymo kokybę:

 • Populiariname inžinerines profesijas;
 • Atstovaujame narių interesus rengiant profesinius standartus, mokymo
  programas ir mokymo medžiagą;
 • Atstovaujame narių interesus vertinant studijų kokybę;
 • Dalyvaujame profesinių mokyklų valdyme;
 • Dalyvaujame MTEP struktūrų valdyme;
 • Atstovaujame narių interesus ŠMM įtakojant mokymo institucijų valdymą;
 • Organizuojame kvalifikacijos kėlimo mokymus profesijos mokytojams;
 • Vykdome neformalųjį studentų mokymą ir įgyvendiname studentus
  įtraukiančius projektus;
 • Dalyvaujame atnaujinant profesinių mokyklų infrastruktūrą;
 • Rengiame specialistų atitikimo rinkos poreikiams studijas;
 • Įtakojame kvalifikacijų pripažinimo Lietuvoje sistemą.
 

   

Asociacija „Linpra" rūpinasi visomis Lietuvos inžinerinės pramonės įmonėmis, suprantama, didžiausią dėmesį skirdama savo narėms.

 

 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Asociacijos veiklą ar iškilus klausimams, skambinkite tel. + 370 52 312 520 arba rašykite e-paštu info@linpra.lt

 

Inžinerinių technologijų centras  VšĮ „Intechcentras", bendradarbiaudamas su savo partneriais Lietuvoje ir užsienyje, teikia šiuolaikinės inžinerijos technologijų ir vadybos mokymo bei konsultavimo paslaugas naujų produktų kūrimo ir gamybos efektyvinimo srityse.

Dėl informacijos apie paslaugas prašome kreiptis:

El. paštu: info@intechcentras.lt;

Tel: (8-5) 2388947

www.intechcentras.lt

 

 

 

Nacionalinė technologijų platforma "Ateities gamyba" - tai savanoriškas verslo įmonių ir mokslo institucijų atstovų susivienijimas, kurio tikslas - užtikrinti inžinerinės pramonės konkurencingumą ateityje globalios ekonomikos sąlygomis sutelkiant tam reikalingus resursus bei pastangas.

 

Dagiau informacijos: www.manufuture.lt

s
s
Savanorių pr. 176-803, LT-03154 Vilnius, Kodas 121895717 Valstybės įmonė registrų centras, tel. (8 5) 231 2520, faks. (8 5) 203 2222, el. paštas info@linpra.lt © Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“Visos autorinės teisės saugomos. Cituojant nuorodos į šaltinį būtinos.

Lankytoju statistika

Is viso apsilanke: 5225709

Siandien apsilanke: 3202

Dabar narso: 68

Sprendimas: Freshmedia

Naudojama: EasyWeb 3.0

s
s