2017 rugpjūčio 23 d.
en
 


Investicijos

Tiesioginės užsienio investicijos, tūkst, litų

Investicijos į MTTP pagal mokslo sritis, mln. litų,

Investicijos į MTTP pagal finansavimo šaltinius, mln. litų 

Įmonių išlaidos inovaciniai veiklai pagal išlaidų rūšis, mln. litų,

Įmonės, diegusios inovacijas (procentai nuo visų įmonių skaičiaus). 


Tiesioginės užsienio investicijos
Tiesioginė užsienio investicija  - tai investicija, kurios pagrindu susiformuoja ilgalaikiai ekonominiai finansiniai santykiai ir interesai tarp tiesioginio užsienio investuotojo ir tiesioginio investavimo įmonės. 
 
Tiesioginės užsienio investicijos, tūkst, litų
Šaltinis: Statistikos departamentas
Investicijos į MTTP
 
Investicijos į MTTP pagal mokslo sritis, mln. litų, 2010m.
Šaltinis: Statistikos departamentas
 
Investicijos į MTTP pagal finansavimo šaltinius, mln. litų
Šaltinis: Statistikos departamentas

Įmonių išlaidos inovacinei veiklai

Inovacinė veikla yra mokslinės, technologinės, projektavimo ir kitokios įrangos ar technologijos įsigijimas, jos ir naujų gamybos organizavimo metodų įdiegimas, siekiant gaminti technologiškai naujus arba patobulintus produktus (prekes ar paslaugas) ir tobulinti procesus bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai, jei jie skirti įmonės veiklos plėtrai ir/ar produkto ar technologinio proceso inovacijai įgyvendinti. Inovacinė veikla vykdoma nuo idėjos gimimo iki galutinio rezultato.

 
Įmonių išlaidos inovacinei veiklai pagal išlaidų rūšis, mln. litų, 2010 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas

Inovacinės įmonės

Inovacinė įmonė - įmonė, kuri savo veikloje diegė naujus ar reikšmingai patobulintus produktus ir naujus ar reikšmingai patobulintus technologinius procesus. inovacinėmis įmonėmis laikomos ir įmonės, kuriose buvo vykdoma, bet liko nebaigta ar dėl tam tikrų priežasčių nutraukta inovacinė veikla.

Produkto inovacija - prekės ir paslaugos, kurios tam tikromis savybėmis ar ketinimu panaudoti gerokai skiriasi nuo anksčiau rinkoje (ar konkrečioje įmonėje) gamintų prekių ar teiktų paslaugų. Skirtingai nuo proceso inovacijų, jos yra tiesiogiai parduodamos pirkėjams. Produkto (prekės ar paslaugos) inovacija gali būti dviejų tipų: technologiškai naujas produktas ir technologiškai patobulintas produktas.

  • Technologiškai naujas produktas - produktas, kurio technologinės savybės, tikslinio panaudojimo galimybės, funkcinė charakteristika, konstrukcija, dizainas, gamyboje naudojamos medžiagos ir sudedamosios dalys yra nauji ar gerokai tobulesni už ankstesnio gaminio. Naujas gaminys gali būti pagamintas taikant naują arba patobulintą technologiją.
  • Technologiškai patobulintas produktas - esamo produkto technologinių savybių bei funkcinių charakteristikų gerinimas, naudojant naujas medžiagas ir sudedamąsias dalis ar mažinant produktų savikainą.

Organizacinė inovacija - naujos ar reikšmingai patobulintos įmonės organizacinės struktūros ar valdymo metodų įgyvendinimas, siekiant pagerinti įmonės žinių panaudojimą, produkcijos ar paslaugų kokybę ar darbo srautų efektyvumą.

Rinkodaros inovacija - naujo ar reikšmingai patobulinto produkto dizaino ar pardavimo metodų įgyvendinimas, siekiant padidinti produkcijos ar paslaugų patrauklumą ar įsisavinti naujas rinkas.

Technologinio proceso inovacija - naujų ir patobulintų gamybos metodų panaudojimas (visos rinkos arba įmonės lygmeniu), taikant naują įrangą ar naujus gamybos organizavimo metodus. Proceso inovacijos diegiamos tiek paslaugų, tiek gamybos srityse ir jos apima naujus ar patobulintos produkcijos gamybos metodus ar pristatymą, paskirstymo sistemas. Proceso inovacija pateikia gamybos efektyvumo, automatizavimo ar lankstumo, prekių (paslaugų) kokybės ar grėsmės aplinkai ir saugumui užkardymo patobulinimus.

 

 Įmonės, diegusios inovacijas (procentai nuo visų įmonių skaičiaus), 2006-2008m.

 

Šaltinis: Statistikos departamentas

 
Dėl pateiktos informacijos galite kreiptis: Simona Konoverskytė, el. paštas: info@linpra.lt, tel.: (8 5) 231 2520. 
 

Inžinerinių technologijų centras  VšĮ „Intechcentras", bendradarbiaudamas su savo partneriais Lietuvoje ir užsienyje, teikia šiuolaikinės inžinerijos technologijų ir vadybos mokymo bei konsultavimo paslaugas naujų produktų kūrimo ir gamybos efektyvinimo srityse.

Dėl informacijos apie paslaugas prašome kreiptis:

El. paštu: info@intechcentras.lt;

Tel: (8-5) 2388947

www.intechcentras.lt

 

 

 

Nacionalinė technologijų platforma "Ateities gamyba" - tai savanoriškas verslo įmonių ir mokslo institucijų atstovų susivienijimas, kurio tikslas - užtikrinti inžinerinės pramonės konkurencingumą ateityje globalios ekonomikos sąlygomis sutelkiant tam reikalingus resursus bei pastangas.

 

Dagiau informacijos: www.manufuture.lt

s
s
Savanorių pr. 176-803, LT-03154 Vilnius, Kodas 121895717 Valstybės įmonė registrų centras, tel. (8 5) 231 2520, faks. (8 5) 203 2222, el. paštas info@linpra.lt © Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“Visos autorinės teisės saugomos. Cituojant nuorodos į šaltinį būtinos.

Lankytoju statistika

Is viso apsilanke: 5225661

Siandien apsilanke: 3154

Dabar narso: 29

Sprendimas: Freshmedia

Naudojama: EasyWeb 3.0

s
s