2017 rugpjūčio 23 d.
en
 


Sistema

Šioje skiltyje yra pateikti inžinerinės pramonės statistiniai duomenys, atvaizduojantys sektoriaus ekonominius rezultatus (duomenys Excel formatu).

 

 

Sektoriaus informacija yra pateikta pagal Lietuvos Statistikos departamento ir Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros "Eurostat" naudojamus klasifikatorius. Žemiau yra pateikti inžinerinės pramonės sektorių klasifikavimo būdai:

 

Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakciją (EVRK 2 red.), įsigaliojusią nuo 2008m. sausio 1d.:

C22 Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

Į šį skyrių įeina guminių ir plastikinių gaminių gamyba.
Šis skyrius charakterizuojamas gamybos procese naudojamomis žaliavomis. Tačiau tai nereiškia, kad visi iš šių
medžiagų pagaminti gaminiai yra klasifikuojami šiame skyriuje.

 

C24 Pagrindinių metalų gamyba
Į šį skyrių įeina geležies ir spalvotųjų metalų lydymas ir (arba) rafinavimas iš rūdų, luitų ar metalo laužo, naudojant
elektrometalurgijos ir kitas metalurgijos technologijas.
Į šį skyrių taip pat įeina metalo lydinių ir kaitrai atsparių lydinių, gaunamų maišant grynus metalus su kitais cheminiais
elementais, gamyba. Lydymo ir rafinavimo produkcija, dažniausiai luitų pavidalo, yra naudojama tokių produktų, kaip
plokščių, lakštų, juostų, įvairių strypų, vielos ar vamzdžių ir vamzdelių, tuščiavidurių profilių gamybai valcavimo,
tempimo ir išspaudimo būdu, taip pat liejinių gamybai liejimo būdu ir kitų pagrindinių metalų gaminių gamybai. 

 

C25 Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba
Į šį skyrių įeina „grynųjų" metalų gaminių, tokių kaip dalys, konteineriai ir konstrukcijos, dažniausiai atliekančių
statines nejudamąsias funkcijas, gamyba, priešingai negu C26-C30 skyriuose klasifikuojama gamyba, į kurią įeina tokių
metalinių gaminių sujungimas ar montavimas (kartais su kitokiomis medžiagomis) į daug sudėtingesnius agregatus su
judamosiomis dalimis, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra išimtinai elektriniai, elektroniniai ar optiniai.
Ginklų ir šaudmenų gamyba taip pat įeina į šį skyrių.
Į šį skyrių neįeina:
- specializuotojo remonto ir techninės priežiūros veikla.
- specializuotas šiame skyriuje pagamintų gaminių bei dirbinių, tokių kaip centrinio šildymo katilai, įrengimas
pastatuose.

 

C26 Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba
Į šį skyrių įeina kompiuterių, jų išorinių įtaisų, ryšių įrangos ir panašių elektroninių gaminių gamyba, taip pat šių
gaminių komponentų gamyba. Šio skyriaus gamybos procesai yra apibūdinami integrinių grandynų kūrimu ir
naudojimu bei labai specializuotos miniatūrizacijos technologijų taikymu.
Skyrius taip pat apima buitinės elektroninės aparatūros, matavimo, bandymų, navigacijos ir kontrolės įrangos,
švitinimo, elektrinės medicinos ir elektrinės terapijos įrangos bei optinių prietaisų ir aparatų, taip pat magnetinių ir
optinių laikmenų gamybą.

 

C27 Elektros įrangos gamyba
Į šį skyrių įeina gaminančių, skirstančių ir naudojančių elektrą gaminių gamyba. Į skyrių taip pat įeina elektros
apšvietimo, signalizavimo įrangos ir elektrinių buitinių prietaisų gamyba. Į šį skyrių neįeina elektroninių gaminių
gamyba

 

C28 Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba
Į šį skyrių įeina mašinų ir įrangos, kuriomis savarankiškai apdorojamos medžiagos tiek mechaniniu, tiek terminiu būdu
arba atliekamos operacijos su medžiagomis (pvz., krovinių tvarkymas, purškimas, svėrimas ar pakavimas), įskaitant jų
mechaninius komponentus, kurie kuria arba naudoja energiją, taip pat ir bet kokias specialiai gaminamas pirmines dalis,
gamyba. Čia įeina ir stacionarieji, ir kilnojamieji, taip pat rankiniai įtaisai, ar tai būtų pramoniniai, ar statybiniai,
civilinės inžinerijos, žemės ūkio, ar namų ūkio įtaisai. Šiam skyriui taip pat priklauso specialios keleiviams ar
kroviniams vežti apribotose valdose įrangos gamyba.
Į šį skyrių taip pat įeina kitos, niekur kitur šiame klasifikatoriuje nenurodytos, gaminių gamybai naudojamos arba
nenaudojamos specialios paskirties mašinų, tokių kaip atrakcionų įranga, automatinė boulingo takelių įranga ir kt.,
gamyba.

 

C29 Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba
Į šį skyrių įeina keleivinių arba krovininių variklinių transporto priemonių, įvairių dalių ir pagalbinių reikmenų, taip pat
priekabų ir puspriekabių gamyba.

 

C30 Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba
Į šį skyrių įeina transporto įrangos, tokios kaip laivai ir valtys, geležinkelio riedmenys ir lokomotyvai, orlaiviai ir
erdvėlaiviai, statyba ir gamyba. Taip pat įeina transporto įrangos dalių gamyba.

 

Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 1 redakciją (EVRK 1.1 red.), galiojusią iki 2008m. sausio 1d.:

DH - Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba

DJ - Pagrindinių metalų ir metalo gaminių gamyba

DK - Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba

DL - Elektrinės ir optinės įrangos gamyba

DM - Transporto įrangos gamyba


Informacija yra paruošta remiantis Lietuvos Statistikos departamento ir ES statistikos agentūros „Eurostat" pateikta statistine ir metodologine informacija.

 

Dėl pateiktos informacijos galite kreiptis: Simona Konoverskytė, el. paštas: info@linpra.lt, tel.: (8 5) 231 2520.

 

Inžinerinių technologijų centras  VšĮ „Intechcentras", bendradarbiaudamas su savo partneriais Lietuvoje ir užsienyje, teikia šiuolaikinės inžinerijos technologijų ir vadybos mokymo bei konsultavimo paslaugas naujų produktų kūrimo ir gamybos efektyvinimo srityse.

Dėl informacijos apie paslaugas prašome kreiptis:

El. paštu: info@intechcentras.lt;

Tel: (8-5) 2388947

www.intechcentras.lt

 

 

 

Nacionalinė technologijų platforma "Ateities gamyba" - tai savanoriškas verslo įmonių ir mokslo institucijų atstovų susivienijimas, kurio tikslas - užtikrinti inžinerinės pramonės konkurencingumą ateityje globalios ekonomikos sąlygomis sutelkiant tam reikalingus resursus bei pastangas.

 

Dagiau informacijos: www.manufuture.lt

s
s
Savanorių pr. 176-803, LT-03154 Vilnius, Kodas 121895717 Valstybės įmonė registrų centras, tel. (8 5) 231 2520, faks. (8 5) 203 2222, el. paštas info@linpra.lt © Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“Visos autorinės teisės saugomos. Cituojant nuorodos į šaltinį būtinos.

Lankytoju statistika

Is viso apsilanke: 5225761

Siandien apsilanke: 3254

Dabar narso: 69

Sprendimas: Freshmedia

Naudojama: EasyWeb 3.0

s
s