2017 rugpjūčio 23 d.
en
 


Verslo tendencijos

 

  • Pramonės pasitikėjimo rodiklis
  • Produkcijos gamybos prognozė artimiausiems mėnesiams (balansas)
  • Darbuotojų skaičiaus prognozė artimiausiems mėnesiams (balansas)
  • Veiksniai, ribojantys pramonės įmonių veiklą
  • Gaminamos produkcijos eksporto prognozė artimiausiems mėnesiams (balansas)
  • Gamybinių pajėgumų panaudojimo lygis procentais (%)
  • Įmonės sugebėjimo konkuruoti rinkoje pasikeitimas per praėjusius 2-3 mėnesius (balansas)

 


  
Verslo tendencijos

Verslo tendencijų statistinis tyrimas, kitaip dar vadinamas verslo nuomonių tyrimu, - tai įmonių vadovų apklausa. Šis statistinis tyrimas yra grindžiamas pačių įmonių vadovų nuomone apie įvykusius, esamus ir būsimus jų ūkinės veiklos pokyčius. Statistinis tyrimas yra skirtas trumpalaikei ekonominei analizei ir prognozėms, t. y. ekonominės veiklos ryšiams ir augimo periodams numatyti, esamai šalies ekonominei būklei ir verslo veiklos pasikeitimų krypčiai nustatyti. Jis dažnai naudojamas prognozuojant ekonominio ciklo kritinius taškus. Kadangi statistinio tyrimo rezultatus galima gauti greitai ir juose atsispindi statistinė informacija apie ūkio subjektų lūkesčius, šie rezultatai yra labai vertingi prognozuojant ir svarbūs patiems respondentams, valstybės institucijoms, mokslininkams ir atsakingiems asmenims, priimantiems ekonominius sprendimus nacionaliniu ir Europos Sąjungos (toliau -ES) lygmeniu. 

 

Pramonės pasitikėjimo rodiklis

Pramonės pasitikėjimo rodiklis - tai kelių rodiklių balansų aritmetinis vidurkis, parodantis įmonių pasitikėjimą savo ūkine veikla. Šiam rodikliui įvertinti naudojami produkcijos paklausos lygio, gamybos prognozės ir atsargų balansai

 

Balansas - rodiklis, skaičiuojamas kaip teigiamų ir neigiamų atsakymų į pateiktus anketoje klausimus skirtumas. Balansas gali įgyti reikšmes nuo -100, kai visi respondentai pasirenka kraštinį neigiamą atsakymo variantą, iki +100, kai visi pasirenka teigiamą atsakymo variantą. Balanso pokyčiai atskirais mėnesiais parodo reiškinio tendenciją.

Šaltinis: Statistikos departamentas

 

Produkcijos gamybos prognozė artimiausiems mėnesiams (balansas)

Teigiamas balanso rezultatas rodo vyraujančią nuomonę, kad produkcijos gamyba artimiausiais mėnesiais augs, neigiamas balanso rezultatas rodo, kad yra tikimąsi produkcijos gamybos mažėjimo.

Šaltinis: Statistikos departamentas

 

Darbuotojų skaičiaus prognozė artimiausiems mėnesiams (balansas)

Teigiamas balanso rezultatas rodo vyraujančią nuomonę, kad darbuotojų skaičius artimiausiais mėnesiais augs, neigiamas balanso rezultatas - kad darbuotojų skaičius mažės.

Šaltinis: Statistikos departamentas

 

Veiksniai, ribojantys pramonės įmonių veiklą

Šiuo rodikliu yra nustatoma išvardintų veiksnių įtaka pramonės įmonių veiklai. 

Šaltinis: Statistikos departamentas

 

Gaminamos produkcijos eksporto prognozė artimiausiems mėnesiams (balansas)

Teigiamas balanso rezultatas rodo vyraujančią nuomonę, kad gaminamos produkcijos eksportas artimiausiais mėnesiais augs, neigiamas balanso rezultatas rodo, kad yra tikimąsi produkcijos eksporto mažėjimo.  

 Šaltinis: Statistikos departamentas

 

Gamybinių pajėgumų panaudojimo lygis procentais (%)

Gamybinių pajėgumų panaudojimo lygis yra nustatomas pagal ūkio subjektų individualius gamybinių pajėgumų panaudojimo procentinius vertinimus.

Šaltinis: Statistikos departamentas

 

Įmonės sugebėjimo konkuruoti rinkoje pasikeitimas per praėjusius 2-3 mėnesius (balansas)

Teigiamas balanso rezultatas parodo tarp ūkio subjektų vyraujančią nuomonę, kad jų sugebėjimas konkuruoti per praėjusius 2-3 mėnesius pagerėjo, o neigiamas rezultatas reiškia, kad įmonių konkurencingumas sumažėjo.

Šaltinis: Statistikos departamentas


 

Investicijų tendencijų tyrimo rezultatai pramonėje

Pagrindinės investavimo kryptys

Šaltinis: Statistikos departamentas 

 

Veiksniai, turintys įtakos investicijoms

 Šaltinis: Statistikos departamentas 


Dėl pateiktos informacijos galite kreiptis: Simona Konoverskytė, el. paštas: info@linpra.lt, tel.: (8 5) 231 2520. 

 

Inžinerinių technologijų centras  VšĮ „Intechcentras", bendradarbiaudamas su savo partneriais Lietuvoje ir užsienyje, teikia šiuolaikinės inžinerijos technologijų ir vadybos mokymo bei konsultavimo paslaugas naujų produktų kūrimo ir gamybos efektyvinimo srityse.

Dėl informacijos apie paslaugas prašome kreiptis:

El. paštu: info@intechcentras.lt;

Tel: (8-5) 2388947

www.intechcentras.lt

 

 

 

Nacionalinė technologijų platforma "Ateities gamyba" - tai savanoriškas verslo įmonių ir mokslo institucijų atstovų susivienijimas, kurio tikslas - užtikrinti inžinerinės pramonės konkurencingumą ateityje globalios ekonomikos sąlygomis sutelkiant tam reikalingus resursus bei pastangas.

 

Dagiau informacijos: www.manufuture.lt

s
s
Savanorių pr. 176-803, LT-03154 Vilnius, Kodas 121895717 Valstybės įmonė registrų centras, tel. (8 5) 231 2520, faks. (8 5) 203 2222, el. paštas info@linpra.lt © Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“Visos autorinės teisės saugomos. Cituojant nuorodos į šaltinį būtinos.

Lankytoju statistika

Is viso apsilanke: 5225657

Siandien apsilanke: 3150

Dabar narso: 27

Sprendimas: Freshmedia

Naudojama: EasyWeb 3.0

s
s