Entries by linprawp

Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2)

09.3.3-ESFA-V-711-01-0005 Paraiškos unikalus registracijos kodas 09.3.3-ESFA-V-711-01-0005 Įgyvendinančioji institucija Europos socialinio fondo agentūra Projekto vykdytojas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) Projekto partneris Lietuvos mokslo taryba Projekto santrauka Projekto TYKU2 veikla skirta mokslininkų ir kitų tyrėjų iš mokslo ir verslo sektorių tarptautinei ryšių užmezgimo ir paraiškų rengimo kompetencijai vystyti, bei mokslo vadybininkų (administratorių), atsakingų už tarptautinių […]

Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra (InoLink)

 01.2.1-LVPA-V-842-01-0002 Projekto pavadinimas „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra (InoLink)“ Projekto vykdytojas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) Projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2016 m. liepos – iki 2019 m. liepos (36 mėn.) Projekto vertė 1 403 749,46 EUR Projekto tikslas Skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių bandrą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą Projekto partneris Lietuvos […]

Strategic VET development in Mechanical Engineering and Metalworking Industries

 2015-1-LV01-KA202-013451  Finansavimo šaltinis Erasmus+ programa, 2 pagrindinis veiksmas Projekto Nr. 2015-1-LV01-KA202-013451 Projekto pavadinimas „Strategic VET development in Mechanical Engineering and Metalworking Industries“ Projekto biudžetas 100 663,00 Eur Projekto partneriai Latvijos mechanikos inžinerijos ir metalo apdirbimo pramonės asociacija, NORDBILDUNG Bildungsverbund gGmbH, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija. Projekto tikslų santrauka Projektu siekiama stiprinti profesinį orientavimą mokinių, profesinio ir […]

Plastikų pramonės klasterio narių augimo ir eksporto skatinimas

03.2.1-LVPA-K-807-01-0007 ES Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa  Finansavimo šaltinis  Europos regioninės plėtros fondas pagal priemonę „VERSLO KLASTERIS LT“ (priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-807) Projekto Nr.  03.2.1-LVPA-K-807-01-0007 Projekto pavadinimas Plastikų pramonės klasterio narių augimo ir eksporto skatinimas Projekto biudžetas 548 633,60 Eur Projekto tikslas Paskatinti klasterio narius įsitraukti į tarptautines tinklų grandines ir rasti savo produkcijai naujas eksporto […]

Prezidentė pasirašė Profesinio mokymo įstatymą

2017-ųjų metų pabaiga reikšminga profesinio mokymo pertvarkai – Prezidentė pasirašė Profesinio mokymo, Švietimo, Užimtumo, Mokslo ir studijų, Viešųjų įstaigų įstatymų pataisas. Kodėl tai svarbu mums, inžinerinės pramonės atstovams? – Verslo atstovams bus lengviau įsitraukti į profesinio mokymo įstaigų valdymą – visos profesinės mokyklos taps viešosiomis įstaigomis, o už mokyklos valdymą bus atsakinga taryba, kurią sudarys […]

Ūkio viceministru paskirtas LINPRA direktorius Gintaras Vilda

Reikšminga žinia Lietuvos inovacijų politikoje – naujuoju Viceministru Ūkio ministerijoje paskirtas ir nuo 2018 m. sausio 15 d. darbą pradės LINPRA direktorius Gintaras Vilda. Jis yra pirmasis ūkio ministro Virginijaus Sinkevičiaus pavaduotojas. G.Vilda viceministru pradės dirbti sausio 15 dieną ir bus atsakingas už inovacijų politiką. PLAČIAU.

Devyni pramonės mėnesiai: impulsą davė atsigavęs eksportas

14,5 mlrd. Eur pardavimo pajamos ir 909 mln. Eur ikimokestinis pelnas – tokius 9 šių metų mėnesių apdirbamosios gamybos duomenis pateikia Statistikos departamentas. O pelnas buvo beveik toks pat, kaip sudėjus 2011 ir 2012 m. Analitikų teigimu, toks rezultatas pasiektas didinant eksportą. „Lyginant trijų ketvirčių 2016 ir 2017 m. duomenis, stebimas įspūdingas 16 % metinis […]

Praplėstas priemonės „Kompetencijų vaučeris“ mokymo teikėjų ir programų sąrašas

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2017 m. kovo 17 d. paskelbė Europos socialinio fondo finansuojamos priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ kvietimą. Pagal šią priemonę remiami mokymai įmonėms, taikant „kompetencijų vaučerio“ sistemą, skirtą kvalifikacijos tobulinimo ir kompetentingumo plėtros galimybių prieinamumui įmonių darbuotojams didinti. Įmonės gali kreiptis dėl mokymo paslaugų darbuotojams į mokymo įstaigas, kurios yra įtrauktos į […]

Naudokime atsakingai!

BBC paskelbė nerimą keliančios plastiko gamybos ir jo vartojimo statistikos. Ne paslaptis, kad pasaulio jūros ir vandenynai kenčia nuo išmetamo plastiko – milijonai tonų nusėda kasmet, žalodami visą ekosistemą. Vienas iš plastiko privalumų – ilgaamžiškumas, tampa didele grėsme Žemei. Plastiko gaminiai egzistuoja vos 60–70 metų, ir šių gaminių kiekis šiandien jau siekia 8,3 milijardo tonų. […]

Gamyba – Europos ekonomikos stuburas 

Lapkričio 17 d. Lisabonoje vyko High Level Group susitikimas, kuriame buvo pristatytos ateities įžvalgos:  „MANUFUTURE-EU Vision for 2030“. Pristatytame strateginiame dokumente atskleidžiamos megatendencijos ir jas lemiantys veiksniai globaliame kontekste, o gamyba pripažįstama Europos ekonomikos stuburu. Europos gamybą sudaro 2,1 mln bendrovių, beveik 30 mln. žmonių, ir ji generuoja 1710 milijardų Eur. Europos Sąjunga – didžiausia […]