Bendroji Europos rinka, skaitmeniniai inovacijų centrai ir nauji įgūdžiai – ateities pramonės prioritetai

© Nuotraukos šaltinis ir daugiau informacijos: Europos Komisijos puslapyje

Vasario 22-23 dienomis Briuselyje vyko ES Pramonės diena 2018 – jau antrus metus vykstantis renginys, kurį organizuoja Europos Komisija. Daugiau nei 700 registracijų sulaukusiame renginyje Europos šalių pramonės įmonėms, asocijuotoms struktūroms ir kitoms suinteresuotoms šalims Europos Komisija pristatė savo strateginį požiūrį į pramonės politiką ir priemones, kuriomis bus siekiama toliau plėtoti pramonės konkurencingumą Europoje.

Per dvi renginio dienas įvyko apie 25 forumai, kuriuose suinteresuotosios šalys iš įvairių pramonės sektorių, finansų, mokslinių tyrimų ir inovacijų, valdžios institucijų ir asocijuotų struktūrų, prisidedančios prie Europos pramonės konkurencingumo skatinimo, pristatinėjo savo veiklas ir kėlė esminius klausimus – kur link turi judėti Europos pramonė, ir kaip politikos formuotojai sieks palengvinti augimą.

Europos Komisijos prezidentas Jean-Claude Juncker pramonę įvardino vienu iš TOP prioritetų Europos Komisijai. Jam antrino ir Europos parlamento prezidentas Antonio Tajani, kuris savo kalboje buvo kategoriškas – „Nevystydami pramonės, Europos ekonomiką privesime prie žlugimo“.

Vienintelis sprendimas – stiprinti pramonę, stiprinti MVĮ ir įgyvendinti aiškią bei veiksmingą pramonės politiką. Jaunimas ir darbas šiandien turi būti prioritetinės sritys, kurioms politikos formuotojai ir pramonės atstovai teiktų daugiausiai dėmesio. Europos Komisarė Elžbieta Bienkowska, atsakinga už vidaus rinką, taip pat teigė, kad kalbant apie Europos ekonomiką ir jos augimo perspektyvas, žmogiškieji ištekliai ir įgūdžiai yra kertinis aspektas, aplink kurį šiandien turime formuoti savo veiksmus „Europa turi būti perkvalifikuota ir įgyti naujus įgūdžius, tam, kad pasiruoštų ateičiai. Kai rutininiai darbai bus skaitmenizuoti, atsiras daugiau naujų, įdomesnių darbo vietų, tačiau joms turime pradėti ruoštis jau šiandien“. Už tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Carlos Moedas teigė, kad Europos komisija didins investicijas į mokslą, MVĮ, startuolius ir pramonę – į pastarąją planuojama tiesiogiai investuoti net 20 milijardų eurų.

Renginio dalyviai vieningi – Europos reindustrializacija bus įmanoma tik tada, kai visi bendradarbiausime, kai turėsime bendrą Europos rinką, kai įmonės turės galimybę palengvinti skaitmeninimo procesus bendradarbiaudamos su skaitmeniniais inovacijų centrais, o švietimo sistemos gebės ugdyti gebėjimus, būtinus ateities pramonei.

Daugiau informacijos apie renginį galite rasti Europos Komisijos puslapyje ir žemiau pateikiamose brošiūrose: