ECP4 InfoDiena ir B2B susitikimai 2017

Rugsėjo 19 d. Fizinių ir technologijos mokslų centre FTMC įvyks ECP4 platformos tarptautinė projektų planavimo sesija – Partnerių paieška ir idėjų mainai naujuose R&D ir inovacijų projektuose. Tokia „Ifo diena” ir B2B susitikimas reikšminga Lietuvos plastikų klasteriui ir bendrai plastikų rinkai.

ES plastikų novatoriai, Europos kompozitų, plastmasės ir polimerų apdorojimo platforma ECP4 (The European Composites, Plastics and Polymer Processing Platform), kuriai priklausome ir mes, Lietuvos plastikų klasteris, sukvietė platformos narius ir besidominčias įmones į tęstinę platformos sesiją. Renginyje dalyvaus Lietuvos ir kitų šalių ECP4 nariai, kitos su plastikų sektoriumi susijusios organizacijos. Tęstinė projektų planavimo sesija padės sustiprinti tarptautinio bendradarbiavimo ryšius, leis pristatyti Lietuvos plastikų sektorių, įvertinti sektoriaus galimybes ir poreikius iš tyrimų ir mokslinės perspektyvos. Taip pat tai bus puiki terpė įmonėms reprezentuoti save, surasti būdų įsilieti į tarptautinius projektus.

ECP4 platforma yra inicijuota plastikų ir kompozitų perdirbėjų pramonės įmonių. Ji vienija aukščiausio lygio Europos mokslinių tyrimų įstaigas, ES regionų plastikų klasterius ir ES lygmens plastikų pramonės asocijuotas organizacijas. Nuo 2015 m. gruodžio Lietuvos plastikų klasteris yra ECP4 narys.