EIT pasipildė nauju KIC – LINPRA tapo jo dalimi!

LINPRA sulaukė aukšto įvertinimo Europos mastu, kuris atveria didžiules galimybes. 50-ies Europos partnerių konsorciumas, kuriame Lietuvai atstovauja LINPRA, oficialiai tapo nauja žinių ir inovacijų bendrija (KIC – Knowledge and Innovation Community) Manufacturing srityje. Siekiant Europos konkurencingumo didinimo, šią ir panašias Europos inovacijų bendrijas telkia Europos Inovacijų ir Technologijų Institutas (EIT).

Tapęs naujuoju Manufacturing KIC‘u, šis 17 Europos šalių, 50 partnerių konsorciumas per 7 metus įgyvendins ambicingą 450 mln. Eur vertės projektą „Made by Europe“. Projektas bus finansuojamas iš ES mokslinių tyrimų finansavimo programos Horizontas 2020.

LINPRA, viena iš konsorciumo partnerių, KIC ekosistemoje atstovaus Baltijos šalių regiono verslo interesams. Artimiausiuose konsorciumo planuose – partnerių susitikimas gruodžio 19 d. konsorciumo būstinėje Paryžiuje, kur bus aptariamas projekto „Made by Europe“ pirmasis įgyvendinimo etapas.

 

Apie EIT ir KIC

Europos Inovacijų ir Technologijų Institutas (EIT) inicijuoja bei telkia žinių ir inovacijų bendrijas (KIC) Europoje, taip pat atlieka esminį vaidmenį įgyvendinant dabartinę ES mokslinių tyrimų finansavimo programą Horizontas 2020.

EIT padeda įmonėms, švietimo ir mokslinių tyrimų įstaigoms bendradarbiauti ir kurti naujovėms ir verslumui palankią aplinką Europoje. Tuo siekiama didinti Europos pajėgumus diegti inovacijas, kurti darbo vietas bei gerovę, stiprinti Europos konkurencingumą.

EIT suburia tris svarbiausius inovacijų srities dalyvius – verslo, švietimo ir mokslinių tyrimų sektorius, – kad būtų kuriamos dinamiškos, daugiašalės partnerystės – vadinamosios žinių ir inovacijos bendrijos (KIC – Knowledge and Innovation Community). Plačiau apie EIT.

Žinių ir inovacijų bendrijos kuria novatoriškus produktus ir paslaugas, steigia naujas įmones, rengia naują verslininkų kartą. Užmezgusios tokius partnerystės ryšius ir glaudžiai bendradarbiaudamos geriausios įmonės, universitetai ir mokslinių tyrimų centrai sukuria Europai veiksmingesnių ir novatoriškesnių sprendimų. Plačiau apie KIC.

Iki šiol EIT turėjo subūrusi 6 KIC:

  • EIT Climate-KIC
  • EIT Digital
  • EIT Food
  • EIT Health
  • EIT InnoEnergy
  • EIT Raw Materials

2018 m. EIT inicijavo dvi naujas bendrijas:  

  • EIT Manufacturing
  • EIT Urban Mobility

Konsorciumas, tapęs EIT Manufacturing bendrija, įgyvendins projektą „Made by Europe“. Tarp konsorciumo partnerių tokios Europos organizacijos lyderės kaip: Volvo, Tecnalia, Vienos technikos universitetas, Siemens, Whirlpool Europe, Slovakijos technologijos universitetas ir kiti.

Plačiau apie EIT Manufacturing KIC.