Industry 4.0 Challenge: Empowering Metalworkers for Smart Factories of the Future

575813-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-SSA

Projekto pristatymo skrajutė anglų kalba: ČIA.

Projekto pristatymo skrajutė lietuvių kalba: ČIA.

Gamyba – Europos ekonomikos variklis. Metalo pramonė sukuria apie 12 proc. visos Europos darbo vietų, o joms reikia gabių, specifines kompetencijas turinčių žmonių. Europoje auga poreikis tokių specialistų, kurie geba dirbti su kompiuterių valdomomis mašinomis – tai gamybos ateitis.

LINPRA inicijuotas ir parengtas projektas įvertintas kaip geros praktikos pavyzdys Europinės dimensijos kooperacijai švietimo srityje. Jį, kaip pavyzdį, savo deklaracijoje įvardijo CEEMET (Europos metalo, mašinų gamybos ir technologijų pramonės šakų darbdavių taryba), išsakydami savo poziciją ir įžvalgas dėl ateityje Europos darbo rinkoje reikalingų, prioritetinių kompetencijų.

Projekto pavadinimasIndustry 4.0 Challenge: Empowering Metalworkers for Smart Factories of the Future
Projekto nr. 575813-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-SSA
VeiksmasKA2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices – Sector Skills Alliances
Projekto trukmė2016 m. gruodžio 1 d. – 2019 m. lapkričio 30 d.
Projekto biudžetas1 176 258 EUR
Projekto partneriaiSOCIALINIAI PARTNERIAI/NACIONALINĖS SEKTORINĖS ORGANIZACIJOS:
P1 – Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija, LINPRA (LIETUVA)
P2 – Verband der Metall und Elektroindustrie, NORDMETALL (VOKIETIJA)
P3 – Latvijos Mechaninės inžinerijos ir metalo apdirbimo pramonės asociacija (Association of Mechanical Engineering and Metalworking Industries of Latvia), MASOC (LATVIJA)
P4 – Estijos inžinerijos asociacija (Federation of Estonian Engineering Industry), EML (ESTIJA)

PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJAI:
P5 – Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, VJDRMC (LIETUVA)
P6 – Technische Akademie Nord, TAN (VOKIETIJA)
P7 – Zemgale regiono žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų plėtotės centras (Zemgale Region Human Resource and Competences Development Centre), ZRKAC (LATVIJA)
P8 – Talino mechanikos mokykla (Tallinn School of Mechanics), TLMK (ESTIJA)

AKREDITAVIMO, SERTIFIKAVIMO IR KVALIFIKACIJŲ SUTEIKIMO ĮSTAIGOS:
P9 – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, KPMPC (LIETUVA)
P10 – Nacionalinis švietimo centras (National Centre for Education), VISC (LATVIJA)

PRIVAČIOS ĮMONĖS
P11 – Baltec CNC Technologies JSC, BCT (LIETUVA)
P12 – MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH, MTS (VOKIETIJA)

Projekto tikslasProjekto tikslas – stiprinti metalo pramonės darbuotojų įgūdžius, formuojant atitinkamas profesinio mokymo centrų programas, suteikti įgūdžius darbuotojams lanksčiai prisitaikyti ir patiems mokytis greitai kintančioje darbo vietoje. Projektas sieks suderinti mokymo vietoje gaunamas kompetencijas ir darbo rinkos poreikius, vystant efektyvias profesinio mokymo centrų programas, skatinant technines kompetencijas, mokymo technikas, skaitmenines ir verslo žinias, darbo praktika paremtą mokymą.
Tikimasi, kad projektu bus pasiekti ir įgyti šie rezultatai: palyginamoji kvalifikacinių standartų analizė, lavinimo medžiaga besimokantiems ir mokytojams, elektroninė mokymo platforma, nauja CNC simuliacijos programinė įranga. Programoje sudalyvaus ne mažiau nei 100 besimokančiųjų ir 50 instruktorių. Projektas bus baigiamas finaline konferencija, o rezultatai bus pristatyti anglų ir 4 bendradarbiaujančių šalių kalbomis.
Ilgalaikiai siekiami rezultatai• Ugdomi būsimi darbuotojai, kurie geba greitai ir lanksčiai prisitaikyti darbo vietoje iškart baigę mokslus.
• Nuolat vystoma sistema, leidžianti turėti įgūdžius visą gyvenimą pagal poreikį mokytis ir prisitaikyti techniškai kintančioje darbo aplinkoje.
Kuriama vertė EuropaiInovacijos ir tarptautinis bendradarbiavimas tarp 4 šalių, privačių ir viešųjų organizacijų paskatins švietimo reformas nacionalinės politikos lygyje ir profesinio mokymo centrų sistemos modernizavimą tarptautiniame lygmenyje.
Mokymo programa bus vystoma kartu su verslo atstovais, remiantis sėkmingais toli šioje srityje jau pažengusios Vokietijos pavyzdžiais. Bendradarbiaujant šalims, rezultatai bus pasiekiami daug efektyviau. Trijų Baltijos šalių profesinio mokymo centrų padėtis ir patirtis yra panaši. Joms naudinga semtis žinių iš partnerių Vokietijoje, kur veikia stipri profesinio mokymo sistema, paremta mokymusi darbo vietoje. Tuo pačiu Vokietija susiduria su specifine savo šalies problema – trūksta ne tik aukštos kvalifikacijos metalo inžinierių, bet ir profesionalių kompiuterių valdomų staklių instruktorių bei metodologijos specialistų. Todėl šis projektas ir jo metu pasiekti rezultatai bei išvados bus naudingos visai Europos Sąjungai.