ĮVYKO VISUOTINIS LINPRA NARIŲ SUSIRINKIMAS

2020 m. gegužės 14 d. įvyko kasmetinis visuotinis LINPRA narių susirinkimas – video konferencija nuotoliniu būdu, internetu. Kartu su susirinkimu oficialiai baigėsi 2018 m. išrinkto LINPRA prezidiumo kadencija ir buvo patvirtinta nauja prezidiumo sudėtis 2020–2022 metams.

Į virtualų susirinkimą prisijungė beveik 70 LINPRA narių atstovų. Iki susirinkimo visais darbotvarkės klausimais buvo balsuota iš anksto, kiekvienam nariui užpildant nuotolinio balsavimo biuletenį. Iš viso kvorumą sudarė 83 nariai.

Balsavimu buvo patvirtinta:

  • Asociacijos 2019 m. veiklos ataskaita (82 už, 1 susilaikė)
  • Asociacijos 2019 m. finansinės atskaitomybės ataskaita (82 už, 1 susilaikė)
  • Revizijos komisijos 2019 m. darbo ataskaita (82 už, 1 susilaikė)
  • LINPRA naujos revizijos komisijos sudėtis (82 už, 1 susilaikė)
  • LINPRA naujo prezidiumo sudėtis (80 už, 3 susilaikė)
  • LINPRA naujo prezidiumo prezidento, viceprezidentų ir kitų prezidiumo narių atsakomybės (79 už, 4 susilaikė)
  • Technologijų centro „Intechcentras“ valdybos sudėtis (82 už, 1 susilaikė)

Naujo LINPRA prezidiumo narių sąrašas, atsakomybės ir kontaktai skelbiami ČIA.

LINPRA asociacijos veiklos pristatymą galima rasti ČIA.

Dėkojame po oficialiosios dalies pranešimus skaičiusiems ekspertams: