LAB4STEM – mobilios laboratorijos STEM žinių tobulinimui

Nuo 2020 m. spalio mėn. LINPRA bei Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras kartu su Latvijos ir Estijos partneriais įgyvendina „Erasmus +“ projektą „Mobilios laboratorijos STEM žinių tobulinimui (Lab4STEM).

Projekto rėmuose bus sukurta interaktyvi, skaitmeninė mokymo medžiaga, skirta sudominti vaikus ir gilinti jų žinias apie tiksliuosius mokslus, o ypač inžineriją, technologijas ir matematiką (STEM). Medžiaga bus orientuota į 7-8 klasių moksleivius ir bus laisvai prieinama Lietuvos mokykloms bei kitoms švietimo įstaigoms.