Pameistrystės vystymas: įmonių meistrų mokymas ir pameistrystės populiarinimas

2015-1-LT01-KA202-013415

Finansavimo šaltinis Erasmus+ programa, 2 pagrindinis veiksmas – Strateginės partnerystės
Projekto nr. 2015-1-LT01-KA202-013415
Projekto pavadinimasPameistrystės vystymas: įmonių meistrų mokymas ir pameistrystės populiarinimas
Projekto biudžetas28 4672,50 Eur
Projekto partneriaiLietuva:
• VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras;
• Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras;
• Lietuvos statybininkų asociacija;
• Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija Linpra.
Latvija:
• Latvijas darba deveju konfederacijas abiedriska (Latvijos darbdavių asociacija).
Estija:
• Eesti Tööandjate Keskliit (Estijos darbdavių asociacija).
Suomija:
• Työtehoseura ry (Produktyvumo didinimo institutas).
Belgija:
• Actions Intégrées de Développement, AID (Švietimo organizacijų tinklas).
Intelektualūs produktai1. Meistrių(ų) mokymo programos modelis
2. Pameistrystės populiarinimo koncepcija
Projekto tikslasPrisidėti prie pameistrystės vystymo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
Tikslinės grupėsTikslinė grupė – įmonių meistrės(ai). Netiesiogiai – pameistrės(iai).
Projekto uždaviniai1. Efektyvaus pameistrystės mokymo pagalba padidinti kvalifikuotų darbininkių(ų) pasiūlą ekonominiams sektoriams, susiduriantiems su aštria darbo jėgos trūkumo problema, padėti suderinti įgūdžių atitikimą darbo vietai, padengti darbininkių(ų) įgūdžių spragas.
2. Sistemingos pameistrystės skatinimo koncepcijos pagalba padidinti mokymo pameistrystės forma populiarumą.
Metodai,
studijos, pilotavimas
Projekto pilotinio mokymo metu numatoma apklausti 90 įmonių apie meistrių(ų) mokymo poreikius, apmokyti po 30 įmonių meistrių(ų) Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Suomijos ir Belgijos partneriai suteiks žinias ir metodologijas intelektinių produktų sukūrimui. Projekto metu Lietuvoje bus atliktos esamų įmonių meistrių(ų) mokymo programų bei pagrindinių teisinės aplinkos sąlygų apžvalgos.
Projekto rezultatai-1 Įmonių poreikių analizės rinkinys. Poreikis bus ištirtas per pokalbius su įmonių atstovais Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
30-50 pokalbių su įmonėmis
-1 Meistrių(ų) mokymo metodikos apžvalginis rinkinys. Visų šalių partneriai ištirs naudojamą metodiką meistrėms(ams) mokyti savo šalyse, ši apžvaga bus sudėta į apibendrinamąjį rinkinį.
-1 Meistrų mokymo programos modelis. Modelis bus sukurtas išanalizavus įmonių poreikį bei esamą metodologiją. Modelis gali apimti tokias temas kaip darbui reikalingų kompetencijų nustatymas, mokymo plano įmonėje parengimas, efektyviausi žinių perteikimo pameistrei(iui) būdai, mokymo metu naudojami dokumentai, bendravimo su mokiniais metodika, mokinių vertinimas ir kita.
-1 Atmintinė Meistrei(ui). Tai bus instrukcijų rinkinys priminti pagrindinius mokymo plano rengimo, mokymo ir vertinimo principus.
-4 Pritaikytos meistrių(ų) mokymo programos modelio versijos Lietuvai, Latvijai, Estijai ir Suomijai.
-1-3 Specifinei profesijai skirtos meistrių(ų) mokymo programos (pvz. stogdengių, suvirintojų)
-30 Apmokytų meistrių(ų) bandomajame mokyme
-1 Pameistrystės populiarinimo koncepcija. Jos tikslas – paskatinti daugiau žmonių mokytis pameistrystės forma ir daugiau įmonių mokyti pameistrystės forma
-4 Pritaikytos pameistrystės populiarinimo koncepcijos versijas Lietuvai, Latvijai, Estijai ir Belgijai.
-3 Reklaminiai gaminiai: skrajutė, plakatas, informacinis laiškas įmonėms.
-12 Seminarų jaunimui ir bedarbiams – pameistrystės populiarinimo koncepcijos pritaikymo Lietuvai pilotiniai renginiai
-3 Seminarai įmonių vadovams – pameistrystės populiarinimo koncepcijos pritaikymo Lietuvai pilotiniai renginiai
-6 Paskelbti straipsniai (3 popieriniai ir 3 internetiniai) populiarinantys pameistrystę – pameistrystės populiarinimo koncepcijos pritaikymo Lietuvai pilotavimas.
-1000 skrajučių, 100 plakatų; 1 laiškas įmonėms.