Startuoja LINPRA koordinuojamas projektas UPSKILL

Lapkričio 1 d. prasidėjo LINPRA koordinuojamas švietimo srities tarptautinis projektas, orientuotas į plastiko liejimo operatorių profesiją. Visoje Europoje plastiko sektoriuje šių specialistų itin trūksta, tad projektas sieks susieti Europos profesinio mokymo sistemas su darbo rinkos poreikiais ir sukurti bei diegti inovatyvų šių specialistų ugdymo turinį. Įgyvendinant šį projektą ypatingas dėmesys skiriamas skaitmeninių, robotikos bei kitų pažangios gamybos technologijų įgūdžių diegimui, taip pat aplinkosaugos ir verslumo kompetencijų ugdymui.

Plačiau apie projektą ČIA.

Pirmasis projekto partnerių suvažiavimas įvyko lapkričio gale Vilniuje, kur buvo pristatyta projekto koncepcija, tikslai, įvyko partnerių susipažinimas ir artimiausio etapo darbų planavimas. Dalyvavę partneriai:

  • Alytaus profesinio rengimo centras APRC
  • Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras VPM
  • Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras KPMPC
  • European Plastics Converters EuPC
  • Plastics and Composites Federation FPC
  • Alencon Institute of Plastics and Composites ISPA
  • Tampere Vocational College Tredu TREDU
  • Finnish Plastics Industries Federation FIPIF

Projekto idėją pradėjęs vystyti ir pradžią tam davęs buvęs LINPRA direktorius Gintaras Vilda, dabartinis LR Ūkio viceministras, pristatydamas šią iniciatyvą ir tikslus kalbėjo:

„Europos plastiko pramonė labai prisideda prie Europos gerovės – tai sektorius, kuriame nuolat vystomos inovacijos, siekiama efektyviai naudoti išteklius ir dalyvauti žiedinėje ekonomikoje, jis sukuria daug darbo vietų. Europoje iš viso veikia apie 60 tūkst. plastiko sektoriaus įmonių, daugiausiai mažų ir vidutinių, kuriose dirba apie 1,5 mln. žmonių, o bendra metinė apyvarta siekia 260 milrd. Eur. Didžiąją dalį – apie 90 proc. – plastikų pramonės sudaro plastiko perdirbėjai.

Europos plastiko pramonės konkurencingumas ir gebėjimas nuolat inovuoti labai tiesiogiai susijęs su darbuotojais, jų įgūdžiais ir kompetencijų ugdymu. Vertinant dabartines ekonomines ir demografines tendencijas, specialistų įgūdžių trūkumas ir reikiamų kompetencijų ugdymas yra tapęs bene aktualiausiu iššūkiu daugelyje Lietuvos ir Europos plastikų pramonės įmonių. Tad šis projektas ir nagrinėja bei siekia spręsti dvejopą problemą, susijusią su darbuotojų kompetencijomis plastiko sektoriuje ketvirtosios pramonės revoliucijos laikotarpiu: plastiko mašinų operatorių skaitmeninių įgūdžių trūkumas, pažangios gamybos technologijų pažinimas ir apskritai kvalifikuotų bei motyvuotų darbuotojų trūkumas įmonėse.

Projekto tikslas – reaguoti į plastikų sektoriui būdingus darbo rinkos poreikius, projektuojant, pilotuojant ir įgyvendinant novatorišką plastiko liejimo mašinų operatorių profesinio mokymo programą, ypatingą dėmesį skiriant skaitmeniniams ir ekologiniams įgūdžiams bei verslumo kompetencijoms.

Šiame projekte LINPRA bendradarbiauja su 8 partneriais iš Belgijos, Prancūzijos, Suomijos ir Lietuvos, kurių bendru darbu siekiamas tikslas – ugdymo turinį profesinėse mokyklose priartinti prie realaus įgūdžių poreikio darbo rinkoje. Profesinio mokymo programos fokusą telks į darbu pagrįstą mokymąsi, verslaus mąstymo skatinimą, technologijų ir skaitmeninių įgūdžių tobulinimą, „Lean“ metodų taikymą gamyboje, žiedinės ekonomikos ir kitas žinias. Tikimasi, kad plastikų sektoriui bus naudingi šie numatomi apčiuopiami projekto rezultatai: „Kvalifikacijų ir mokymo programų tyrimai“, EQF pagrįstas modelis profesinio mokymo programai, išsami mokymo medžiaga studentams ir mokytojams, 50 apmokytų mokinių ir 20 instruktorių bei projektą uždaranti konferencija Briuselyje.“

Dėkojame visiems susirinkusiems partneriams ir linkime sėkmės profesinėms mokykloms, kurios turės svarbiausią užduotį kelti profesinio mokymo lygį, didinti tiek plastiko liejimo mašinų operatorių (mokytojų), tiek ir mokinių kvalifikaciją.