Šaukiamas visuotinis 2020 m. LINPRA narių susirinkimas ir balsavimas nuotoliniu būdu

NUOTOLINIS SUSIRINKIMAS 

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA visuotinis narių susirinkimas šiais metais šaukiamas gegužės 14 d. 14:00–16:30 val. Esant visuotinei pandemijai ir siekiant išvengti minimaliausios rizikos bei grėsmės sveikatai, susirinkimas vyks elektroninėmis ryšių priemonėmis, jungiantis į vaizdo konferenciją Microsoft Teams platformoje. Nuoroda prisijungimui siunčiama kiekvienam asociacijos nariui el. paštu. Susirinkimo metu bus pristatomi balsavimo raštu rezultatai, LINPRA pranešimas ir kviestinių svečių – M. Skuodžio bei A. Izgorodino – pranešimai (pilną susirinkimo programą žr. žemiau).


BALSAVIMAS IŠ ANKSTO 

Kadangi susirinkimas vyks nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšių priemonėmis, galimybė balsuoti pačio susirinkimo metu sudaroma nebus. Todėl asociacijos nariai kviečiami pasinaudoti teise LINPRA visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais balsuoti iš anksto iki gegužės 14 d. 12 val., pateikiant LINPRA administracijai tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius. Kaip ir visuotiniame narių susirinkime, taip ir balsuojant iš anksto, sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys susirinkime turi vieną balsą. Balsavimo teisę turi organizacijos vadovas arba raštiškai vadovo įgaliotas kitas organizacijos atstovas.


BALSAVIMO KLAUSIMAI 

Balsavimo biuletenis kiekvienam asociacijos nariui siunčiamas el. paštu. Klausimai, kuriais kviečiame balsuoti raštu (UŽ / PRIEŠ / SUSILAIKAU) yra šie:

 • Darbotvarkės patvirtinimas;
 • LINPRA 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimas;
 • LINPRA 2019 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimas;
 • LINPRA naujo prezidiumo sudėties bei narių atsakomybių patvirtinimas;
 • LINPRA įsteigtos VšĮ „Intechcentras“ valdybos sudėties patvirtinimas;
 • Revizijos komisijos 2019 m. darbo ataskaitos patvirtinimas;

TINKAMI BALSAVIMO BŪDAI

Užpildyti bendruosius balsavimo biuletenius ir pateikti savo balsus galima dviem būdais:

Būdas Nr. 1:

LINPRA nario atstovas – organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo – turėtų užpildyti balsavimo raštu biuletenį ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tinkamai užpildytą ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą balsavimo raštu biuletenį siųsti LINPRA administracijai el. paštu info@linpra.lt iki 2020 gegužės 14 d. 12 val. (Jeigu balsuoja įgaliotas asmuo, kartu turi būti siunčiamas ir organizacijos vadovo elektroniniu parašu pasirašytas įgaliojimas).

Biuletenio pasirašymui su kvalifikuotu parašu tinka bet kuri speciali pasirašymo platforma; LINPRA administracija rekomenduoja naudoti „GoSign“. Pasirašant „GoSign“ platformoje, tuščius laukus prašome užpildyti taip:

 • Paskirtis: LINPRA
 • Pasirašymo vieta: Vilnius
 • Kontaktinė informacija: pasirašančio asmens el. pašto adresas
 • Parašo atvaizdo vieta: Pradžioje dešinėje

Būdas Nr. 2:

LINPRA nario atstovas – organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo – turėtų atsispausdinti, užpildyti, pasirašyti balsavimo raštu biuletenį, biuletenio originalą išsiųsti registruotu ar paprastuoju paštu adresu Savanorių pr. 176C–803, 03154 Vilnius, o nuskanuotą biuletenį atsiųsti LINPRA administracijai el. paštu (info@linpra.lt). Tinkamai užpildyti balsavimo raštu biuleteniai originalai gali būti siunčiami tiek registruotu, tiek paprastuoju paštu. Jeigu balsuoja ne organizacijos vadovas, o jo įgaliotas asmuo, kartu su biuleteniu turi būti išsiunčiamas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas (įgaliojimas). Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki 2020 gegužės 14 d. 12 val.


NUOTOLINIO SUSIRINKIMO PROGRAMA 

Visi balsavimo rezultatai bus suskaičiuoti iki nuotolinio susirinkimo ir paskelbti susirinkimo metu.

Susirinkimo programa:

 • 14:00 LINPRA 2019 m. veiklos, finansinės atskaitomybės pristatymas. Balsavimo rezultatai.
 • 14:30 Revizijos komisijos 2019 m. darbo ataskaitos pristatymas. Naujos revizijos komisijos pristatymas. Balsavimo rezultatai.
 • 14:35 LINPRA naujo prezidiumo narių, viceprezidentų ir prezidento pristatymas. Balsavimo rezultatai.
 • 14:45 Technologijų centro „Intechcentras“ valdybos narių pristatymas. Balsavimo rezultatai.
 • 14:50 LINPRA 2020 m. veiklos planų pristatymas.
 • 15:00 Klausimai – atsakymai
 • 15:15 Kviestinių svečių pranešimai:
  • „SME Finance“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas
  • Ekonomikos ir inovacijų viceministras Marius Skuodis
 • 16:30 Pabaiga

PAPILDOMA INFORMACIJA 

LINPRA administracija laukia asociacijos narių balsavimo biuletenių ir susitikimo su nariais nuotoliniu būdu!

Papildoma informacija teikiama el. p. info@linpra.lt.

Direktorius Darius Lasionis