Pagrindinis - Linpra

KAS YRA LINPRA

LINPRA – asociacija, atstovaujanti Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės sektoriaus interesams.

LINPRA šiuo metu vienija apie 140 narių – gamybinių įmonių, veikiančių metalo, plastiko, elektronikos ir elektrotechnikos, lazerių, automobilių pramonės ir kitose srityse, taip pat technologinių paslaugų teikėjų, švietimo ir mokslo įstaigų ir kitų suinteresuotų organizacijų.

LINPRA kompleksine veikla siekia didinti sektoriaus įmonių konkurencingumą ir tarptautiškumą. Padedame įmonėms įgyvendinti skaitmeninę transformaciją, atnaujinti procesus, inovuoti, vystyti prekių ir paslaugų eksportą, skatiname aukštos pridėtinės vertės paslaugų, sprendimų, prekių gamybą, specialistų ir darbuotojų kompetencijų kokybišką ugdymą, išsakome sektoriaus įmonių balsą, problemas ir lūkesčius verslo aplinkos klausimais, organizuojame tinklaveiką.

LINPRA atstovauja Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės interesams taip pat ir tarptautiniu lygiu bei skatina įmonių integraciją į tarptautines vertės kūrimo grandines.

Vienydama lyderiaujančias Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės ekosistemoje veikiančias organizacijas, LINPRA skatina sektorių neatsilikti nuo ketvirtosios pramonės revoliucijos (Industry 4.0) bangos ir kurti pažangą šalyje, pridėtinę vertę ir konkurencingumą.

INŽINERIJOS IR TECHNOLOGIJŲ PRAMONĖ LIETUVOJE

Statistiniai duomenys

Inžinerijos ir technologijų pramonė yra šalies ekonomikos ir progreso variklis. Šio sektoriaus įmonių apyvarta 2022 m. Lietuvoje sudarė 6,8 mlrd. eurų (paaugo 14 % lyginant su 2021 m.) ir ~6 % Lietuvos BVP. Apie 75 proc. inžinerijos pramonės produkcijos yra eksportuojama – 2022 m. eksporto mastas išaugo 25 % lyginant su 2021 m. ir pasiekė 5,1 mlrd. Eur, kas sudaro ~20 % visos Lietuvos eksporto. Skaičuojame, kad inžinerijos pramonės sektoriuje veikia ~1900 įmonių, kuriose dirba apie 57 tūkst. žmonių, o vidutinis darbo užmokestis yra 12 % didesnis nei bendrai Lietuvoje.

INTECHCENTRAS

Technologijų centras

LINPRA įsteigtas VŠĮ „InTechCentras“ – tai išmaniosios gamybos kompetencijų centras (SMART Manufacturing competence centre), kurio pagrindinės veiklos:

  • Technologinių-inžinerinių mokymų ir mokymo projektų rengimas bei valdymas
  • Inžinerinių ir vadybinių konsultacijų teikimas
  • Tarptautinė projektinė tinklaveika
  • Gamybos efektyvumo ir produktyvumo didinimo sprendimų taikymas
  • Ketvirtosios pramonės revoliucijos „Industry 4.0“ susijusių veiklų organizavimas

 

Kviečiame tapti LINPRA nariais. Tam reikia užpildyti organizacijos duomenų anketą, parašyti prašymą ir išsiųsti info@linpra.lt. Įmonių įstojimo prašymus svarsto ir naujus narius priima Asociacijos prezidiumas.

NARYSTĖ

Asociacijos veikloje gali dalyvauti visos organizacijos, veikiančios Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės ekosistemoje (gamybinės, inžinerinių paslaugų įmonės) ar suinteresuotos šio sektoriaus vystymu, stiprinimu ir konkurencingumo didinimu (švietimo, mokslo įstaigos, susiję klasteriai, kitos giminingos asociacijos).

LINPRA teikia savo nariams informaciją ir pagalbą eksporto skatinimo, kompetencijų gilinimo, technologinės transformacijos, skaitmeninimo, projektų įgyvendinimo srityse.

LINPRA atstovauja savo narių interesams ir visam inžinerijos ir technologijų pramonės sektoriui, palaiko ryšius su valdžios institucijomis ir kitomis aktualiomis struktūromis Lietuvoje ir Europoje, siekia geresnės verslo aplinkos, palankesnės švietimo sistemos, skatina eksporto plėtrą ir kt.

X

Prenumeruoti LINPRA naujienas

Prenumerata užregistruota

El. paštas tusčias

Asociacijos narys

Ne asociacijos narys