LINPRA PREZIDIUMAS 2022–2024
Kandidatų pristatymas
2022 m. gegužės mėnesį baigsis 2020 m. patvirtinto Prezidiumo dviejų metų kadencija. Todėl iki sekančio LINPRA visuotinio narių susirinkimo 2022 m. gegužės 26 d. Prezidiumas renkamas iš naujo. Paraiškas dalyvauti Prezidiumo rinkimuose pateikė 21 LINPRA narių atstovas. Kviečiame kiekvieną LINPRA narį (vadovą arba įgaliotą atstovą) balsuoti už 15 kandidatų iš pilno sąrašo. Balsavimas vyksta internetu, pažymint lygiai 15 balsų žemiau esančioje anketoje.

Daugiausiai balsų surinkę 15 kandidatų pateks į naujo Prezidiumo sąrašą, kuris bus tvirtinamas Visuotinio susirinkimo metu narių balsavimu. Patvirtinus naują prezidiumo sudėtį sekančiai dviejų metų kadencijai, iš karto bus paskirtas Prezidentas ir 3 Viceprezidentai, kurie taip pat bus tvirtinami narių balsavimu Visuotiniame susirinkime, 2022 m. gegužės 26 d.

Respondento vardas, Pavardė*

Respondento vardas, Pavardė*

Organizacijos (įmonės / švietimo įstaigos) pavadinimas

*

Organizacijos (įmonės / švietimo įstaigos) pavadinimas

*

El. paštas*

El. paštas*

Balsuokite už 15 kandidatų*

Balsuokite už 15 kandidatų*