Inžinerinės pramonės mažų įmonių kuriamos pridėtinės vertės augimo spartinimas, tobulinant jų žmogiškuosius išteklius

Nr. VP1-1.1-SADM-01K-01-181

Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kūrybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis” priemonė NR. VP1-1.1-SADM-01-K „žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse”

Projektas „Inžinerinės pramonės mažų įmonių kuriamos pridėtinės vertės augimo spartinimas, tobulinant jų žmogiškuosius išteklius”

Projekto tikslas­ – suteikti įmonių – projektų partnerių vadovams ir specialistams sistemingas žinias, perduoti pažangią užsienio įmonių patirtį ir išlavinti įgūdžius naujų produktų kūrimo, jų gamybos bei pardavimo, efektyvaus įmonių technologinio ir vadybinio modernizavimo srityse, leisiančius paspartinti verslo plėtrą ir jo konkurencingumo augimą

 • Projekto vykdymo terminai
 • Projekto vertė
 • Paramos lyginamoji dalis
 • Partneriai
 • 2009 04 15 – 2011 03 14
 • 3 599 145 Lt
 • 80 %
 • 14 įmonių

Partneriai

 • UAB „AEDILIS”
 • UAB „ČELI” APS
 • UAB „GAUDRĖ”
 • UAB „HIDROBALT”
 • UAB „KARBONAS”
 • UAB „MACHINERY”
 • UAB „TEHNOMET SURVEY”
 • UAB „SEBRA”
 • UAB „VAKARŲ CINKAS”
 • UAB „VAKARŲ CENTRINĖ LABORATORIJA”
 • UAB „VAKARŲ INŽINERIJOS GRUPĖ”
 • UAB „VAKARŲ LAIVŲ REMONTAS”
 • UAB „INFOMAINAI”
 • UAB „EKONOMINĖS KONSULTACIJOS IR TYRIMAI”

Paslaugų teikėjai

UAB „ETKC”
VšĮ „Intechcentras”
UAB „Proftools”

Projektą iš dalies finansuoja Europos  Sąjungos Europos socialinis fondas.