Patvirtintas naujas LINPRA Prezidiumas 2024–2026

2024 m. gegužės 15 d. Balttechnika 2024 parodos metu LITEXPO rūmuose įvyko kasmetinis visuotinis LINPRA narių susirinkimas, kurio tikslas – įvertinti asociacijos veiklą, finansinę situaciją ir sutarti dėl kitų visuotinio susirinkimo būdu sprendžiamų klausimų. Pasibaigus dviejų metų kadencijai, šiais metais taip pat buvo perrinktas LINPRA prezidiumas.

Išankstinio balsavimo būdu darbotvarkės klausimais balsavo 36 nariai, gyvai savo nuomonę išreiškė dar 50 narių atstovų. Asociacijos bendruomenė teigiamai įvertino praėjusių metų organizacijos veiklą ir pritarė jos planams ir darbų tęstinumui šiais metais.

 • LINPRA 2023 m. veiklos ataskaitos patvirtinimas: 86 už
 • LINPRA 2023 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimas: 85 už, 1 susilaikė
 • LINPRA revizijos komisijos 2023 m. darbo ataskaitos patvirtinimas: 86 už
 • Narystės mokesčio LINPRA asociacijoje naujos apskaičiavimo tvarkos įvedimo nuo 2025 m. patvirtinimas: 80 už, 5 susilaikė, 1 prieš
 • LINPRA Prezidiumo 2024–2026 patvirtinimas: 86 už
 • LINPRA 2024–2026 Prezidento ir 3 Viceprezidentų patvirtinimas: 84 už, 2 susilaikė
 • Įgaliojimų suteikimas naujajam Prezidiumui suformuoti LINPRA Revizijos komisiją ketverių metų kadencijai, 2025–2028 m. darbui: 86 už

Į Prezidiumą 2024–2026 m. kadencijai buvo išrinkti:

 • TOMAS PRŪSAS [Prezidentas]
 • ANDRIUS VILKAUSKAS [Viceprezidentas]
 • VYTAUTAS JOKUŽIS [Viceprezidentas]
 • ARNOLDAS ŠILEIKA [Viceprezidentas]
 • JURGA MARTINAITYTĖ 
 • ŽIVILĖ RAMOŠKIENĖ 
 • KĘSTUTIS JASIŪNAS 
 • ERNESTAS ZDANIAUSKIS 
 • EDVARDAS RADZEVIČIUS 
 • GIEDRIUS VALUCKAS 
 • JUSTINAS GARGASAS 
 • MINDAUGAS JONUŠKIS 
 • GINTARAS VILDA 
 • JUOZAS MAKSVYTIS 
 • RIMANTAS DAMANSKIS 

Šiuo metu LINPRA asociacijos veikloje dalyvauja 147 nariai. Narių skaičius nuolat auga.