Projektas VR-PLC Train the Trainers

2023 m. tęsiamas VR-PLC projektas, kurio tikslas – apmokyti VR-PLC instruktorius, kaip naudoti virtualią mokymosi aplinką mokymo procese.

Projekte dalyvauja trijų šalių partneriai iš Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos: „Ruhr-University Bochum (RUB) (Vokietija),  LUKASIEWICZ Research Network-Institute for Sustainable Technologies (ITEE)“ (Lenkija), „Lupio“ (Lenkija), Kauno kolegija (Lietuva) ir LINPRA (Lietuva).

2022 m. EITM finansuojamoje VR-PLC projekte sukurti įvadiniai kursai apie programuojamus loginius valdiklius (PLC) ir PLC programavimą. PLC programavimo instrukcijos ir pratybos buvo atliekamos interaktyvioje virtualioje mokymosi aplinkoje, kurioje besimokantieji gali valdyti virtualią aplinką ir stebėti savo programos poveikį. Naudojant virtualią aplinką sumažėja realios PLC techninės įrangos poreikis, todėl dalyviams lengviau, lanksčiau ir priimtiniau stiprinti savo įgūdžius.

2023 m. „VR-PLC Train the trainer“ projekte planuojama remtis šiais rezultatais ir išplėsti programavimo pratybas iki vidutinio ir pažengusio lygio, plėsti tokias temas kaip Pramonė 4.0 ir daiktų internetas, ruošiant specialistus ir jų įmones skaitmeninei transformacijai.

Mokymosi turinys yra integruotas į „Skills.Move“ platformą, ir jis gali būti naudojamas nuotoliniu būdu, namuose. Mūsų patyrę instruktoriai padės jums perprasti PLC LD programų derinimo procesą ir išmokys jus, kaip naudoti VR, kad realiuoju laiku pateiktumėte grįžtamąjį ryšį besimokantiesiems.

2023 m., projekte daugiausia dėmesio bus skiriama instruktorių rengimo metodui. Projektas sutelkia dėmesį į profesinio rengimo ir mokymo instruktorius ir specialistus, kurie galės įgyti įgūdžių tęsti kitų asmenų mokymą.

Partneriai planuoja rengti VR-PLC instruktorius, gerai išmanančius šią technologiją, kurie galėtų toliau mokyti savo kolegas, naudodamiesi „Skills.Move” skaitmenine mokymosi sistema, ir veikti kaip mentoriai bei ekspertai savo įmonėse. Tai ypač svarbu MVĮ, kurios nebūtinai turi PLC ekspertų. Naudodamos internetinius ir hibridinius seminarus, skirtus VR-PLC mentoriams, įmonės turi veiksmingą, bet lankstų būdą kelti savo darbuotojų kvalifikaciją. Tai labai padidina šios veiklos poveikį visai Europos gamybai.

2023 m. spalio mėnesį Lietuvoje bus organizuojami seminarai instruktoriams.

Seminaro privalumai:

  • Tai internetinio savarankiško mokymosi kurso programoje „Skills.Move” ir asmeninio seminaro derinys.
  • Seminare mokoma VR pagrindų mokymosi švietimo tikslais.
  • Instruktorius gali veiksmingai bendrauti su besimokančiaisiais nuotolinėje VR aplinkoje.
  • Mokymasis remiasi VR-PLC virtualios mokymosi aplinkos pavyzdžiu. Tačiau PLC žinios nebūtinos, todėl seminaras įdomus ir kitos techninės informacijos mokytojams.
  • Asmeniniame renginyje vyks intensyvus bendradarbiavimas su kitais instruktoriais ir keičiamasi praktine patirtimi apie VR švietimo aplinkai.

Kam skirti seminarai:

  • Tikslinė grupė: (jauni) specialistai
  • Specialūs reikalavimai dalyviui: Nėra
  • Mokymosi trukmė: 1 diena
  • Sertifikavimas: Užbaigus programą, gausite sertifikatą iš EIT Manufacturing
  • Mokymo būdas: Asmeninis mokymas on-line (hibridinis)

Sekite naujienas ir dalyvaukite projekto veiklose.

Projekto vadovė Lietuvoje:
Jūratė Gamulienė
LINPRA projektų vadovė
+370 645 60961
jurate.gamuliene@linpra.lt