Dalyvavimas tarptautinių organizacijų veiklose

LINPRA aktyviai dalyvauja tarptautinių organizacijų veiklose, todėl pasinaudojo galimybe ir gavo finansavimą tarptautinių organizacijų – EIT Manufacturing, Orgalim ir EuPC – narysčių išlaidoms dalinai kompensuoti. Ši finansinė priemonė skirta efektyvinti tarptautinę tinklaveiką ir įgyti tarptautinių projektų įgyvendinimo patirties bei aktyviai naudotis ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ ir kitų tarptautinių programų finansavimu MTEP veikloms vykdyti.

LINPRA, pasinaudojusi šia priemone ir toliau galės dalyvauti EIT Manufacturing (projekto Nr. 10-039-P-0001-50), Orgalim (projekto Nr. 10-039-P-0001-49) ir EuPC (projekto Nr. 10-039-P-0001-59) veiklose, kurios generuoja iniciatyvas ir programos „Europos Horizontas“ tematikas. Finansuojamų projektų siekiami rezultatai – pateikta ne mažiau nei 3 tarptautinės paraiškos pagal programą „Europos Horizontas“.

Projektų finansuojančioji institucija – Lietuvos mokslo taryba, projektai finansuojami Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“ bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Plastikų klasterio narių eksportas

Projektas „Plastikų klasterio narių eksporto konkurencingumo augimas ir klasterių tinklo kūrimosi skatinimas“ Nr. 02-026-K-0009

LINPRA nuo 2024 metų sausio mėn. kartu su Plastikų klasterio įmonėmis – UAB „Terekas“, UAB „Hoda“, UAB „Putokšnis“, UAB „Pack Klaipėda“, UAB „Plastara“, UAB „Agmis“ – pradėjo įgyvendinti projektą „Plastikų klasterio narių eksporto konkurencingumo augimas ir klasterių tinklo kūrimosi skatinimas“ pagal 2022-2030 metų plėtros programos pažangos priemonę Nr. 05-001-01-11-04, skatinančią įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą. Iš Europos Sąjungos fondų lėšų skirta finansavimo suma sudaro 319 064,07 Eur. Projekto trukmė – 24 mėn.

Projektu siekiama paskatinti eksportuojančių MVĮ įsitraukimą į tarptautines tinklų grandines ir pozicijų jose stiprinimą. Bus investuojama į MVĮ partnerystės kultūros stiprinimą, MVĮ tinklo dalyvavimo tarptautiniuose tinkluose ir klasteriuose skatinimą. Projektu siekiama padidinti Plastikų klasterio įmonių žinomumą, pardavimus bei eksportą.

Projekte dalyvaujančiose įmonėse bus įdarbinti eksporto ekspertai, kurie vykdys naujų klientų užsienio rinkose paiešką. Taip pat įmonės turės galimybę viešinti Plastikų klasterį, atskirus narius, dalintis informaciją vienas su kitu, organizuoti bendrus pristatymus ir pan., gauti daugiau žinių, kompetencijų, auginti potencialių klientų ratą, plėsti eksporto rinkas.

Numatomas projekto rezultatas – išaugęs įmonių, veikiančių VVL regione, klasterio tarptautinis žinomumas, iš to sekantis klasterio narių eksporto augimas ir didėjantis tarptautinis konkurencingumas.

 

„BuildSkills Academy“

Birželio 1 d. prasidėjęs projektas yra iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos pagal „Erasmus+“ programą, ir jo bendras biudžetas – 3 938 490 eurų. Pagrindiniai projekto ir konsorciumo partneriai – Cleantech Bulgaria Ltd. – Sofijoje įsikūrusi inovacijų paramos tinklo organizacija, aktyviai dirbanti inovacijų skatinimo ir įgūdžių ugdymo srityje.

LINPRA projekte bus atsakinga ir atliks komunikacijos srities veiklas.

Konsorciumas vienija 17 partnerių iš 10 Europos šalių, kurie dirbs kartu, siekdami sukurti Europos šalims skirtą sertifikavimo ir žinių bei įgūdžių tobulinimo sistemą, pagal kurią būtų pereinama prie dvigubos pertvarkos – skaitmeninės ir žaliosios ekonomikos (angl. Twin Trasition) – projekto rėmuose daugiausia dėmesio skiriant statybų sektoriui. Svarbus vaidmuo projekte tenka profesinį mokymą teikiančioms organizacijoms, kurių pagrindinė užduotis bus atnaujinti mokymo programas ir į jas įtraukti atsirandančius naujus reikalingus įgūdžius tvarumo ir skaitmeninimo srityje. Įgyvendinant projektą bus parengta „BuildEnrichedSkills“ metodika, skirta skatinti mokymų, susijusių su realiais darbo rinkos poreikiais, siūlymą, taikant „mokymosi visą gyvenimą“ metodą, įskaitant perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą. Taip pat bus parengta procedūra, skirta remti profesinio mokymo centrus, kad būtų skatinamas spartus darbo jėgos prisitaikymas prie dvigubos pertvarkos. Kitas svarbus tikslas – sukurti sertifikavimo sistemą, skirtą įgūdžiams ir kompetencijoms, atitinkančioms dvigubos pertvarkos poreikius, kuri taptų pasaulinio lygmens pavyzdžiu tobulinant ir sertifikuojant profesinio rengimo ir mokymo paslaugas.

Projekto metu bus įgyvendinta 12 bandomųjų mokymų 6 šalyse, kuriuose dalyvaus 300 mokinių ir kurie pasieks 100 profesinio mokymo teikėjų, 1 000 įmonių ir 20 Europos lygmens organizacijų statybos įgūdžių srityje, taip bus pasiekta bent 100 profesinio mokymo ir pramonės bendradarbiavimo rezultatų.

Projektas VR-PLC Train the Trainers

LINPRA kartu su partneriais iš Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos dalyvauja VR-PLC projekte, kurio tikslas – apmokyti VR-PLC instruktorius, kaip naudoti virtualią mokymosi aplinką mokymo procese.

Pristatome novatoriškus VR instruktorių seminarus, kuriose sužinosite apie virtualios realybės galią, susipažinsite su VR ir pedagogikos ekspertais bei galėsite užmegzti ryšius su bendraminčiais.

Seminarai vyks Kaune ir Vilniuje spalio 17–18 d.!

Šie seminarai skirti visiems, kam įdomu, kaip galima taikyti VR ir išmokyti to kitus. Seminaruose gali dalyvauti profesinių mokyklų pedagogai, specialistai, norintys patobulinti savo mokymo metodus; taip pat verslo atstovai, norintys pritaikyti VR savo darbuotojų mokymams. Dalyviams jokių išankstinių žinių ir specialaus pasiruošimo nereikia.

Seminaruose:

 • sužinosite apie VR potencialą techninio mokymo srityje;
 • apžiūrėsite ir galėsite išbandyti VR ir virtualių aplinkų, skirtų švietimui, geriausią praktiką ir pavyzdžius;
 • išbandysite ir išmoksite, kaip geriausiai mokyti kitus naudojant virtualią realybę;
 • ir kt.

***

 

2023 m. tęsiamas VR-PLC projektas, kurio tikslas – apmokyti VR-PLC instruktorius, kaip naudoti virtualią mokymosi aplinką mokymo procese.

Projekte dalyvauja trijų šalių partneriai iš Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos: „Ruhr-University Bochum (RUB) (Vokietija),  LUKASIEWICZ Research Network-Institute for Sustainable Technologies (ITEE)“ (Lenkija), „Lupio“ (Lenkija), Kauno kolegija (Lietuva) ir LINPRA (Lietuva).

2022 m. EITM finansuojamoje VR-PLC projekte sukurti įvadiniai kursai apie programuojamus loginius valdiklius (PLC) ir PLC programavimą. PLC programavimo instrukcijos ir pratybos buvo atliekamos interaktyvioje virtualioje mokymosi aplinkoje, kurioje besimokantieji gali valdyti virtualią aplinką ir stebėti savo programos poveikį. Naudojant virtualią aplinką sumažėja realios PLC techninės įrangos poreikis, todėl dalyviams lengviau, lanksčiau ir priimtiniau stiprinti savo įgūdžius.

2023 m. „VR-PLC Train the trainer“ projekte planuojama remtis šiais rezultatais ir išplėsti programavimo pratybas iki vidutinio ir pažengusio lygio, plėsti tokias temas kaip Pramonė 4.0 ir daiktų internetas, ruošiant specialistus ir jų įmones skaitmeninei transformacijai.

Mokymosi turinys yra integruotas į „Skills.Move“ platformą, ir jis gali būti naudojamas nuotoliniu būdu, namuose. Mūsų patyrę instruktoriai padės jums perprasti PLC LD programų derinimo procesą ir išmokys jus, kaip naudoti VR, kad realiuoju laiku pateiktumėte grįžtamąjį ryšį besimokantiesiems.

2023 m., projekte daugiausia dėmesio bus skiriama instruktorių rengimo metodui. Projektas sutelkia dėmesį į profesinio rengimo ir mokymo instruktorius ir specialistus, kurie galės įgyti įgūdžių tęsti kitų asmenų mokymą.

Partneriai planuoja rengti VR-PLC instruktorius, gerai išmanančius šią technologiją, kurie galėtų toliau mokyti savo kolegas, naudodamiesi „Skills.Move” skaitmenine mokymosi sistema, ir veikti kaip mentoriai bei ekspertai savo įmonėse. Tai ypač svarbu MVĮ, kurios nebūtinai turi PLC ekspertų. Naudodamos internetinius ir hibridinius seminarus, skirtus VR-PLC mentoriams, įmonės turi veiksmingą, bet lankstų būdą kelti savo darbuotojų kvalifikaciją. Tai labai padidina šios veiklos poveikį visai Europos gamybai.

2023 m. spalio mėnesį Lietuvoje bus organizuojami seminarai instruktoriams.

Seminaro privalumai:

 • Tai internetinio savarankiško mokymosi kurso programoje „Skills.Move” ir asmeninio seminaro derinys.
 • Seminare mokoma VR pagrindų mokymosi švietimo tikslais.
 • Instruktorius gali veiksmingai bendrauti su besimokančiaisiais nuotolinėje VR aplinkoje.
 • Mokymasis remiasi VR-PLC virtualios mokymosi aplinkos pavyzdžiu. Tačiau PLC žinios nebūtinos, todėl seminaras įdomus ir kitos techninės informacijos mokytojams.
 • Asmeniniame renginyje vyks intensyvus bendradarbiavimas su kitais instruktoriais ir keičiamasi praktine patirtimi apie VR švietimo aplinkai.

Kam skirti seminarai:

 • Tikslinė grupė: (jauni) specialistai
 • Specialūs reikalavimai dalyviui: Nėra
 • Mokymosi trukmė: 1 diena
 • Sertifikavimas: Užbaigus programą, gausite sertifikatą iš EIT Manufacturing
 • Mokymo būdas: Asmeninis mokymas on-line (hibridinis)

Sekite naujienas ir dalyvaukite projekto veiklose.

Projekto vadovė Lietuvoje:
Jūratė Gamulienė
LINPRA projektų vadovė
+370 645 60961
jurate.gamuliene@linpra.ltSTRADA – moterys gamyboje

STRADA women in manufacturing – tai lyderystės ugdymo programa, skirta moterims, siekiančioms įsitvirtinti ir vystyti  karjerą gamybos sektoriuje.

 

Gamybos įmonėse egzistuoja didelis lyčių atotrūkis, iš dalies dėl to, kad gamyba turi neigiamą įvaizdį, o STEM profesijas dažniausiai renkasi vyrai. 

 

STRADA – tai lyderystės programa, kuriama ir įgyvendinama 7 Europos šalyse (Lietuvoje, Ispanijoje, Italijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Bulgarijoje, Estijoje ir Airijoje), skirta inžinerijos magistrantėms ir doktorantėms bei gamyboje dirbančioms moterims. Lyderystės programa apjungia mentorystę ir mokymus apie inovacijas, verslumą, skaitmeninimą, vadovavimą ir lyderystę.

 

Programos tikslas – suteikti moterims, dirbančioms gamybos srityje, reikiamų įgūdžių, kad jos galėtų pradėti ir plėtoti savo verslą arba siekti profesinės karjeros akademinėje ar pramonės srityje, užimti vadovaujančias pareigas.

 

Prie tarptautinės programos bendruomenės kviečiamos prisijungti merginos ir moterys:

✅ Mentorės, norinčios pasidalinti savo žiniomis
✅ Ugdytinės, norinčios dalyvauti programoje ir įgyti žinių

 

Daugiau informacijos apie STRADA projektą ir mentorystės programą skelbiama ČIA. 

 

Projekto vadovė Lietuvoje:
Jūratė Gamulienė

LINPRA projektų vadovė
+370 645 60961
jurate.gamuliene@linpra.lt

Manufacturing a Healthy Future

Kuriant sveiką ateitį: 3D spausdinimas pradinių klasių mokytojams ir jų mokiniams 

LINPRA kartu su 5 partneriais iš Prancūzijos, Airijos, Estijos ir Vengrijos įgyvendina EIT Manufacturing projektą „Kuriant sveiką ateitį: 3D spausdinimas pradinių klasių mokytojams ir jų mokiniams“ (Manufacturing a Healthy Future. 3D Printing for Primary School Teachers and Their Pupils).

Ilgalaikis šio projekto tikslas – ugdyti būsimus talentus pažangiose gamybos pramonės šakose. Projekto konsorciumas siekia padėti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams įgyti 21 amžiaus kompetencijų, reikalingų ugdant specialistus šiuolaikinei darbo rinkai, bei taip padėti bendrojo ugdymo mokykloms skaitmeninėje transformacijoje. Projektu tikimasi naikinti stereotipus apie inžineriją kaip „vyrišką“ profesiją ir formuoti teigiamą požiūrį į mokslą, technologijas ir inžineriją. Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai kviečiami dalyvauti 3 dienų 3D spausdinimo mokymuose ir vėliau su savo klase sukurti tvarų gaminį. Mokiniai su savo darbais dalyvaus „3D Iššūkis“ konkurse, kurio laimėtojai pristatys darbus projekto partneriams ir kitiems konkurso laimėtojams iš konsorciumo šalių.

Projekto partneriai:

 • Arts et Metiers Institute of Technology – Prancūzija
 • University of Tartu – Estija
 • PBN – Vengrija
 • Stryker – Airija

Projekto koordinatorius:

 • University College Dublin – Airija

Projekto vadovės kontaktai Lietuvoje:

Miglė Trinkūnaitė
LINPRA projektų vadovė
+370 605 52563
migle.trinkunaite@linpra.lt

CircVET: Žiedinės ekonomikos praktinio mokymo medžiaga plastiko gamybos įmonėms

LINPRA su 12 partnerių iš Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Prancūzijos ir Vokietijos įgyvendina Erasmus+ programos „Inovacijų aljansų“ projektą „Žiedinės ekonomikos praktinio mokymo medžiaga plastiko gamybos įmonėms / Circular Economy Practical Training Materials for Plastic Manufacturing Industries“ (CircVET).

Nors plastikas yra mūsų kasdienio gyvenimo dalis, simbolizuojanti žmonijos ir technologijų pažangą, jis sudaro 80% jūrose susikaupusių šiukšlių ir per metus sugeneruoja 26 mln. tonų atliekų. Siekdama sumažinti plastiko atliekų, taršos ir CO2 emisijos kiekius, Europos komisija savo veiksmų plane viena pagrindinių dalių numato perėjimą prie žiedinės ekonomikos plastiko sektoriuje.

Plastiko gamybos įmonės, norėdamos pereiti prie žiedinės ekonomikos, susiduria su įvairiais iššūkiais ir mokymų, kurie akcentuotų specifinius, plastiko sektoriui pritaikytus žiedinės ekonomikos aspektus, trūkumu.  CircVET projektu siekiama sukurti kuo platesnį, nemokamą, įmonių poreikius ir problemas atliepiantį žiedinės ekonomikos plastiko sektoriuje mokymų ciklą Europos mastu.

CircVET projekto bendrieji tikslai:

 • apibrėžti žinių ir įgūdžių rinkinį, reikalingą skirtingoms šiuo metu įmonėse dirbančioms ar profesijos besimokančioms tikslinėms grupėms;
 • tobulinti įgūdžius siekiant paremti ekologiškumo plėtrą plastiko gamybos sektoriaus mažose ir vidutinėse įmonėse;
 • siekiant perimti žiedinės ekonomikos principus ir užtikrinti pasaulinį tvarumą, parengti vartotojų ir tikslinių grupių poreikiais grįstą MOOC/NOOC (atvirų internetinių mokymosi kursų) rinkinį;
 • kurti tvirtus ryšius tarp akademinės bendruomenės, profesinio mokymo centrų ir įmonių.

CircVET projekto veiklos ir rezultatai:

 • pagal įmonių poreikius parengta mokymo medžiaga, apimanti visą plastiko vertės grandinę 6 ES kalbomis;
 • mokymai pritaikyti pirminiame profesiniame mokyme ir tęstiniame profesiniame mokyme;
 • 9 akredituoti MOOC/NOOC moduliai;
 • sukurta mokymosi ir bendravimo platforma;
 • kursai išbandyti ir patvirtinti beveik 80-yje įmonių ir su beveik 200 pirminio ir tęstinio profesinio mokymo studentų.

Projekto koordinatorius: AIJU Technological Institute for Children‘s Products and Leisure (Ispanija).

CircVET projekto partneriai:

 • LINPRA Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacija (Lietuva)
 • CENTIMFE Technological Center for the Mouldmaking, Special Tooling and Plastic Industries (Portugalija)
 • Kunststoff-Institut Lüdenscheid (Vokietija)
 • POLYMERIS Competitiveness Cluster for Rubbers, Plastics and Composites (Prancūzija)
 • PROPLAST Plastics Innovation Pole (Italija)
 • University of Las Palmas de Gran Canaria (Ispanija)
 • Infinitivity Design Labs (Prancūzija)
 • Alytaus profesinio rengimo centras (Lietuva)
 • Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras (Lietuva)
 • University of Trento (Italija)
 • The Trentino Innovation Hub Foundation (HIT) (Italija)

Projekto pradžia: 2022 m. rugsėjo 1 d., trukmė – 36 mėn.

Projekto vadovė Lietuvoje:

Miglė Trinkūnaitė
LINPRA projektų vadovė
+370 605 52 563
migle.trinkunaite@linpra.lt

DigiLIT (Digital Literacy – Enabling Workforce for Industry 4.0)

Skaitmeninimas ir automatizavimas yra vienas svarbiausių gamybos pramonės pertvarkos veiksnių. Sėkmingam perėjimui į skaitmeninį amžių gamybos įmonėms reikia išmanių darbuotojų, turinčių tinkamų įgūdžių. Dauguma pramonės darbuotojų šiandien turi įvairių gamybos ir technologinės srities žinių, tačiau skaitmeninių įgūdžių, tokių kaip kompiuterinis mąstymas ir kodavimas, vis labiau trūksta.

LINPRA kartu su Vienos universitetu, Fraunhofer, Festo ir Kauno technologijos universitetu įgyvendina projektą, skirtą pramonės įmonių darbuotojams. Siekiant pagerinti skaitmeninius įgūdžius, projekto partneriai kuria profesinius mokymus, į kuriuos  bus įtrauktos tokios skaitmeninių įgūdžių temos kaip kodavimas, algoritminis mąstymas, jutiklių duomenų integravimas, mašininis matymas, duomenų apdorojimas.  

Šiuo projektu siekiama sukurti profesinį mokymą, skirtą skaitmeninių įgūdžių trūkumui gamybos pramonėje spręsti. Siūlomi mokymai skirti gamybos pramonės specialistams, kurie turi plačių praktinių žinių, tačiau jiems reikia tobulinti skaitmeninius įgūdžius. Mokymai grindžiami projektinio mąstymo metodu ir lyčių lygybės požiūriu, praktiniu didaktiniu metodu, pritaikytu dirbančių specialistų poreikiams. Siekiant maksimaliai padidinti mokymosi patirtį, mokymuose bus derinamos dvi pripažintos mokymosi platformos: Robotino ir NEPO.

Mokymų formatas: online mokymai. Mokymai vyks tik anglų kalba. Mokymai vyks nuo 2022 m. lapkričio vid. iki gruodžio vid. Sėkmingai pabaigus mokymus, dalyviams bus skiriami EIT Manufacturing sertifikatai.

Jei jūs:

 • Dirbate inžinerijos ir technologijų pramonės įmonėse;
 • Norite tobulinti kompiuterinio mąstymo ir kodavimo įgūdžius;
 • Siekiate išbandyti vizualinio programavimo kalbą NEPO, integruotą į robotų sistemą Robotino.

Maloniai kviečiame prisijungti! Dalyvavimas mokymų programoje nemokamas. 

Norintiems dalyvauti mokymuose: REGISTRACIJA

Projekto vadovės kontaktai Lietuvoje: 

Lina Giedraitė
LINPRA vyr. projektų vadovė
+370 680 32177
lina.giedraite@linpra.lt

***

Ši iniciatyva yra finansuojama per EIT Manufacturing programą.

Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės įmonių eksporto skatinimas

 • Projektas „Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės įmonių eksporto skatinimas“
 • Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-06-0018
 • Finansuojama iš Europos Regioninės plėtros fondo

Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacija LINPRA yra viena didžiausių asociacijų Lietuvoje, šiuo metu vienijanti 130 narių, iš kurių 90 įmonių yra pramonės įmonės. Asociacija atstovauja ne tik savo narių interesams, bet ir visam Lietuvos inžinerijos pramonės sektoriui. Vienas iš prioritetinių asociacijos tikslų yra skatinti Lietuvos įmonių eksportą. Dalyvaudamos tarptautinėse parodose, verslo misijose įmonės pristato savo produkciją, susiranda partnerių ir užsakovų. Tokiu būdu padidėja įmonių eksporto apimtys. Projekto metu planuojama dalyvauti 10 tarptautinių renginių: 5 išvykstamosiose verslo misijose, 4 tarptautinėse parodose, taip pat bus organizuojama 1 atvykstamoji verslo misija.

 • Projekto pradžia: 2022 m. liepos 8 d.
 • Projekto pabaiga: 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Projektas apima šias verslo misijas ir tarptautines parodas:

 • „Alihankinta“ (Tampere, Suomija), 2022.09. 27-29;
 • „Elmia Subcontractor“ (Jönköping, Švedija), 2022.11.15-17;
 • „Hannover Messe“ (Hanoveris, Vokietija), 2023.04.17-21;
 • „Midest Lyon Global Industries 2023“ (Prancūzija), 2023 m.;
 • Verslo misija į Ispaniją, 2022.11;
 • Atvykstamoji verslo misija Vilniuje, 2022.10.19-21
 • Verslo misija į Vokietiją, 2022.10.19-26;
 • Verslo misija į Švediją, 2022.11;
 • Verslo misija į Norvegiją, 2023 m;
 • Verslo misija į Vokietiją, 2023 m.

Projektas finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo.

Bendra projekto finansuojama ir dalyvių veikloms skirta suma: 407 899,10 Eur.

YouLead

Jaunų lyderių mokymo programa YouLead

LINPRA kartu su Estijos inžinerinės pramonės federacija, Tartu universitetu, Tartu mokslo parku, Dublino universiteto kolegija ir Rūro universitetu įgyvendina naują iniciatyvą: tarptautinę lyderystės mokymų programą, skirtą jauniems lyderiams, aukščiausios ir vidurinės grandies vadovams, dirbantiems inžinerijos ir technologijų srityse.

Mokymuose daugiausia dėmesio bus skiriama vadovavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymui, vadovavimui komandai, delegavimui, pokyčių valdymui ir inovacijų valdymui. Programa bus specialiai adaptuota atsižvelgiant į inžinerijos ir technologijų pramonės specifiką ir dalyvių poreikius.

Mokymų formatas: online mokymai, suderinti su individualiomis ekspertų konsultacijomis ir besimokančiomis grupėmis. Mokymai vyks tik anglų kalba.

Mokymuose dalyvaus jauni lyderiai iš Estijos, Vokietijos, Airijos ir Lietuvos įmonių.

Jei jūs:

 • Dirbate inžinerijos ir technologijų pramonės įmonėse;
 • Norite tobulinti vadovavimo kompetencijas ir lyderystės įgūdžius;
 • Ieškote naujų verslo kontaktų ir bendradarbiavimo galimybių;
 • Esate iki 40 m. amžiaus

Maloniai kviečiame prisijungti! Dalyvavimas mokymų programoje nemokamas.

Norintiems prisijungti prie YouLead bendruomenės ir dalyvauti mokymuose: REGISTRACIJA ČIA.

Projekto vadovės kontaktai Lietuvoje: 

Miglė Trinkūnaitė
LINPRA projektų vadovė
+370 605 52563
migle.trinkunaite@linpra.lt

***

Ši iniciatyva yra finansuojama per EIT Manufacturing programą.