Susitikimas su Lietuvos Krašto apsaugos ministru Laurynu Kasčiūnu

Balandžio 15 d. įvyko Krašto apsaugos ministro Lauryno Kasčiūno ir šalies pramonės asociacijų susitikimas, kuriame dalyvavo LINPRA direktorius Darius Lasionis ir prezidiumo narys Giedrius Valuckas. Susitikime aptartos gynybos pramonės plėtros perspektyvos bei krašto apsaugos sistemos poreikiai.

Plačiau KAM puslapyje 

Ministras pristatė, kokie pokyčiai numatomi įstatyminėje bazėje, kaip siekiama, kad Lietuvos įmonės turėtų kuo mažiau kliūčių gaminti karinę įrangą ir amuniciją tiek taikos, tiek krizių sąlygomis. Aptarta, kokie teisinės aplinkos pokyčiai tam reikalingi.

„Lietuvos pramonės asociacijos yra bendruomenės dalis, todėl turime ieškoti būdų, kaip rasti bendrų sąlyčio taškų, kad visiems bendradarbiavimas būtų naudingas ir atitiktų tiek jūsų, tiek valstybės poreikius. Nacionalinė gynybos pramonė yra neatsiejamas šalies saugumo ir gynybos elementas, todėl labai svarbu stiprinti krašto apsaugos sistemos institucijų ir šalies gynybos pramonės sąveiką, kurti inovatyvius ir Lietuvos specifiniams poreikiams pritaikytus produktus“, – susitikime kalbėjo ministras.

LR Seimas praeitą savaitę priėmė gynybos pramonės įmonėms aktualius viešųjų pirkimų pakeitimus dėl įsigijimų valstybės interesams gynybos srityje.

Taip pat Vyriausybė praėjusią savaitę pritarė Krašto apsaugos ministerijos inicijuotam Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo projektui, sudarančiam palankesnes sąlygas gynybos ir saugumo srityje veikiančioms Lietuvos įmonėms, kartu stiprinant šalies saugumą, gynybos technologijų pažangą ir Lietuvos pramonės įsitraukimą į tiekimo grandines. Įstatymas keliauja į Seimą: tikimasi, kad naujas teisinis reguliavimas bus priimtas ir įsigalios dar šių metų liepos 1 dieną.

Pramonės atstovai savo ruožtu minėjo, jų nuomone, svarbiausią dalyką – teisinės bazės pokyčius. Užsiminė apie poreikį steigti kompetencijų centrą, kuris sujungtų pramonės įmones bei ilgalaikę strategiją, kuri užtikrintų, kad pramonės atstovai žinotų, ko ilgalaikėje perspektyvoje reikės valstybei.

Lietuvos pramonės asociacijų atstovams taip pat buvo pristatyta, kokia kryptimi yra vystomi Lietuvos kariuomenės pajėgumai, kokios technologijos yra reikalingos, kokie yra trumpalaikiai ir ilgalaikiai pajėgumų vystymo planai.