Plastikų klasterio narių eksportas

Projektas „Plastikų klasterio narių eksporto konkurencingumo augimas ir klasterių tinklo kūrimosi skatinimas“ Nr. 02-026-K-0009

LINPRA nuo 2024 metų sausio mėn. kartu su Plastikų klasterio įmonėmis – UAB „Terekas“, UAB „Hoda“, UAB „Putokšnis“, UAB „Pack Klaipėda“, UAB „Plastara“, UAB „Agmis“ – pradėjo įgyvendinti projektą „Plastikų klasterio narių eksporto konkurencingumo augimas ir klasterių tinklo kūrimosi skatinimas“ pagal 2022-2030 metų plėtros programos pažangos priemonę Nr. 05-001-01-11-04, skatinančią įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą. Iš Europos Sąjungos fondų lėšų skirta finansavimo suma sudaro 319 064,07 Eur. Projekto trukmė – 24 mėn.

Projektu siekiama paskatinti eksportuojančių MVĮ įsitraukimą į tarptautines tinklų grandines ir pozicijų jose stiprinimą. Bus investuojama į MVĮ partnerystės kultūros stiprinimą, MVĮ tinklo dalyvavimo tarptautiniuose tinkluose ir klasteriuose skatinimą. Projektu siekiama padidinti Plastikų klasterio įmonių žinomumą, pardavimus bei eksportą.

Projekte dalyvaujančiose įmonėse bus įdarbinti eksporto ekspertai, kurie vykdys naujų klientų užsienio rinkose paiešką. Taip pat įmonės turės galimybę viešinti Plastikų klasterį, atskirus narius, dalintis informaciją vienas su kitu, organizuoti bendrus pristatymus ir pan., gauti daugiau žinių, kompetencijų, auginti potencialių klientų ratą, plėsti eksporto rinkas.

Numatomas projekto rezultatas – išaugęs įmonių, veikiančių VVL regione, klasterio tarptautinis žinomumas, iš to sekantis klasterio narių eksporto augimas ir didėjantis tarptautinis konkurencingumas.