Dinnocap – Digital Innovation Capacity

DINNOCAP yra tarptautinis pramonės asociacijų, vyriausybinių agentūrų ir kitų institucijų skaitmeninio projektas aštuoniose Baltijos jūros regiono (Baltic Sea Region BSR) šalyse. DINNOCAP yra bendrai finansuojamas iš ES Interreg programos ir vykdomas nuo 2021 m. sausio iki gruodžio mėn.

DINNOCAP tikslas – skatinti skaitmeninę ekonomiką Baltijos jūros regione (BSR)

  • skatinti didesnį IRT įsisavinimą pramonės MVĮ;
  • skatinti tarpvalstybinį sąveikumą pasitelkiant naujoviškas viešąsias tarpvalstybines e. paslaugas;
  • remti institucinių gebėjimų stiprinimą viešajame ir privačiajame sektoriuose, siekiant išlaikyti šiuos pokyčius.

DINNOCAP yra „DIGINNO“ pratęsimo projektas, kuris buvo įgyvendintas 2017–2020 m .: https://www.diginnobsr.eu/.

DINNOCAP remia novatoriškų IRT priemonių, tarpvalstybinių e. paslaugų sprendimų ir DIGINNO parengtų politikos rekomendacijų įgyvendinimą:

  1. Verslo IRT poreikių įvertinimas MVĮ
  2. MVĮ skaitmeninės brandos rekomendacinė priemonė
  3. Skaitmeninis vertinimo įrankių rinkinys MVĮ
  4. Keturi tarpvalstybinės G2B elektroninės paslaugos pavyzdžiai
  5. Baltoji „DIGINNO“ politikos knyga

DINNOCAP sieks praktiškai įgyvendinti šias priemones ir sprendimus kartu su įmonėmis ir pramonės asociacijomis šalyse partnerėse. Tuo pačiu metu projekte bus diskutuojama su vyriausybės institucijomis, kaip politiniu lygiu būtų galima skatinti šiuos pokyčius. Bendras DINNOCAP rezultatas bus novatoriškų skaitmeninės transformacijos priemonių rinkinys, skirtas paremti MVĮ, pramonės asociacijų ir politikos formuotojų pajėgumus.