Tiksliųjų mokslų ir inžinerinės pramonės specialybių populiarinimas

Projekto tikslas: Skatinti rinktis tiksliuosius mokslus ir prisidėti prie Komunikacijos strategijos „Pažangi Lietuva“ krypties įgyvendinimo

Projekto veiklomis siekiama  šių pagrindinių pokyčių – jaunų žmonių suvokimo, kad tikslieji mokslai yra patrauklūs (suteikiantys ateities galimybes), kaip svarbu kurti pilietinę visuomenę, skatinti socialinį dialogą, būti iniciatyviais kuriant darbo kultūrą, sudominti, pademonstruoti tiksliųjų mokslų, inžinerinės pramonės patrauklumą ir galimybes, skatinti socialinį dialogą, stiprinti pilietinę visuomenę, prisidėti prie emigracijos mažinimo, atskleidžiant galimybes darbo rinkoje.

Projekto įgyvendinimo metu bus įvykdytas renginių ciklas įvairiuose Lietuvos miestuose, kurio metu mobilios STEAM laboratorijos (infomobilio) pagalba moksleiviams bus vedami renginiai, siekiant pakeisti jaunų žmonių nuostatas apie tiksliuosius mokslus, bus sukurti vaizdo klipai su informaciniu turiniu. Renginių metu populiarinant tiksliuosius mokslus, „pasimatuojant“ profesiją, moksleiviams bus suteikiama informacija apie tiksliųjų mokslų suteikiamas galimybes, akcentuojant jo perspektyvas.

Projekto Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-02-0041

Projekto pradžia 2021 04 19

Projekto pabaiga 2022 04 30

Skirtas finansavimas 29 788 01 Eur

Projekto pavadinimas: „Tiksliųjų mokslų ir inžinerinės pramonės specialybių populiarinimas“

Priemonė: finansuojamo pagal priemonę Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“

Finansuojama iš Europos socialinio  fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų