Tomas Jaskelevičius. Inžinerinė pramonė turi aktyviau pasitelkti moterų ir merginų sugebėjimus

Kaip Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos (LINPRA) Prezidentas ne tik sveikinu visas Lietuvos moteris Tarptautinės Moters dienos proga, bet ir raginu savo asociacijos nares aktyviau atverti įmonių duris darbuotojoms moterims, kurios turi daug vertingo potencialo vystant Lietuvos inžinerinės pramonės sektorių.

Verslo įmonės jau dabar pastebi darbuotojų struktūros pokyčius, tačiau greitesnė kaita leistų paspartinti plėtrą – gabios inžinerija besidominčios moterys realizuodamos save inžinerinėje pramonėje sustiprintų ir visą sektorių.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) 2019 metais atliktas tyrimas parodė, kad vos 9 proc. aukštojo išsilavinimo siekiančių merginų STEM srities (angl. science, techology, engineering, maths) studijas nurodo pirmuoju pageidavimu, o vaikinų susidomėjimas STEM yra kur kas didesnis – prioritetą šios srities studijoms teikia 49 proc. vaikinų.

Tokių skaičių fone galima pasidžiaugti, kad jaunosios kartos merginų susidomėjimas technologijomis ir inžinerija auga, ir tai pradeda matytis iš skaičių dinamikos – STEM besirenkančių merginų dalis didėja. Tai lemia solidžios ir stabiliai dirbančios įmonės, gerokai didesni už šalies vidurkį atlyginimai, puikios darbo sąlygos ir karjeros galimybės. Pokyčiai pradeda jaustis ir darbo rinkoje, tačiau inžinerinės pramonės įmonės reaguoja per lėtai – Lietuva neturi prabangos delsti ir neišnaudoti šių galimybių. Pavyzdžiui, LINPRA narės turėtų daugiau dėmesio skirti perkvalifikavimui ir aktyviai į inžinerinę pramonę įtraukti ne tik merginas, bet ir vidutinio amžiaus moteris, net veiklias senjores.

Apie neišnaudotas galimybes signalizuoja ir objektyvūs duomenys – jaunuolių sprendimai renkantis profesiją galimai nedera su gebėjimais. Štai Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atliekamo 15-mečių gebėjimų vertinimo (PISA tyrimo) rezultatai rodo, kad Lietuvos mergaičių vidutiniai gebėjimai gyvybės moksluose ir matematikoje netgi lenkia berniukų gebėjimus.

Nepaisant to, pavyzdžiui, gyvybės mokslų, matematikos ir kompiuterių mokslų studijose vaikinai sudaro daugiau nei 60 proc. studentų, o inžinerijoje – beveik 90 procentų. Panaši situacija atsispindi ir darbo rinkoje – aukštųjų technologijų sektoriuje apie 60 proc. darbuotojų sudaro vyrai, o informacijos ir ryšių technologijų sektorius kol kas yra įdarbinęs tik penktadalį moterų iš viso savo darbuotojų skaičiaus.

Europos Sąjungos iniciatyvos skatina visus jaunuolius – tiek vaikinus, tiek merginas – aktyviai domėtis STEM sričių (mokslo, technologijų, inžinerijos, matematikos) atveriamomis galimybėmis. Pastaraisiais metais analizuojant stojančiųjų sudėtį, jau pastebimas didesnis susidomėjimas STEM pakraipos studijų programomis, panašūs procesai vyksta ir mokslo darbuotojų bei tyrėjų tikslinėse grupėse. Šie pokyčiai labai greitai duoda vaisių, Lietuvoje auga gabių merginų įsitraukimas, jos aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, vykdo savo nepriklausomus tyrimus, jungiasi ir plėtoja įvairius komercinius projektus.

Kita vertus, šie pokyčiai tikrai galėtų būti spartesni. LINPRA kviečia moteris aktyviau dalyvauti inžinerinės pramonės darbo rinkoje, o sektoriaus įmones skatina keistis sparčiau, ieškoti naujų būdų, kaip motyvuoti, skatinti ir pritraukti moteris bei merginas į inžinerijos ir technologijų sritį. Jos turi didžiulį ir vertingą potencialą.

LINPRA šiuo metu jungia daugiau nei 120 narių. Tai gamybinės įmonės, veikiančios metalo, plastiko, elektronikos ir elektrotechnikos, lazerių, automobilių pramonės ir kitose srityse, taip pat technologinių paslaugų teikėjai, švietimo ir mokslo įstaigos ir kitos suinteresuotos organizacijos. Jose iš viso dirba daugiau nei 11 tūkst. darbuotojų, iš kurių tik kas ketvirta-penkta yra moteris.

Publikuota LRT.lt