Lietuvoje populiarinamas STEAM mokymas

Siekiant prisidėti prie inžinerinių profesijų populiarinimo bendrojo ugdymo mokyklose Lietuvoje, 2022 m. gegužės mėnesį Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras kartu su Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacija organizavo pilotinius mokymus mokytojams, vedantiems STEAM užsiėmimus: „3D modeliavimas“ ir „3D spausdinimas“.

Pilotiniai mokymai vyko įgyvendinant projektą „Mobilios laboratorijos STEM žinių tobulinimui“ („Mobile laboratories for improvement of STEM knowledge“), Nr. 2020-1-LV01-KA201-077502.

Mokymuose dalyvavo 36 bendrojo ugdymo mokytojai iš Panevėžio ir Šiaulių apskričių, mokantys informatikos, fizikos, technologijų, gamtos mokslų, braižybos, dailės, matematikos, fotografijos dalykus, 7-10 ir pradinių klasių mokinius, vedantys užklasinius robotikos užsiėmimus.

Pilotiniai mokymai vyko Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje (Šiaulių STEAM centras)  bei Panevėžio regioninio STEAM atviros prieigos centre. Dalyviai buvo mokomi atlikti 3D modeliavimą naudojant  „Onshape“ modeliavimo programą, 3D spausdinimo pilotinio mokymo metu dalyviai mokėsi atspausdinti trimatę nuotrauką.

Rengiantis pilotiniam mokymui, buvo sukurtos 3D modeliavimo ir 3D spausdinimo pavyzdinės pamokos, kurių trukmė 45 min. Jos apėmė trumpą teorinę įžangą, praktinę užduotį ir trumpą aptarimą.  Pavyzdinės pamokos yra papildomas intelektinis produktas, kuris projekte nebuvo numatytas, tačiau buvo inicijuotas Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro ir Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijos. Buvo siekiama užtikrinti, kad sudalyvavę pilotiniame mokyme, bendrojo ugdymo mokytojai turėtų visiškai parengtą pamoką, kuria sekdami pažingsniui, sugebėtų pravesti STEAM mokymą savo mokiniams. Pilotinio mokymo pradžioje dalyvių kompiuteriuose buvo instaliuotos reikalingos nemokamos kompiuterinės programos, vedant pavyzdinę pamoką buvo detaliai pademonstruota praktinė užduotis, pateikta papildoma mokinių mokymui skirta medžiaga. Pilotiniu mokymu siekta įgalinti mokytojus vesti analogiškas pamokas STEAM laboratorijose ar joms lygiavertėse patalpose.

Pildydami vertinimo anketas, dalyviai pateiktą medžiagą, jos dėstomą metodiką, temų aktualumą įvertino labai gerai ir gerai. Praktinės užduotys dalyviams buvo aktualios. Pilotinio mokymo dalyviams buvo įteikti  pilotinio mokymo organizatorių Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro bei Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijos vadovų pasirašyti pažymėjimai.

Intrapreneurship Challenge

,

Dalyvaukite „Intrapreneurship Challenge“ ir pateikite paraišką, kad jūsų įmonė taptų draugiškesnė aplinkai arba spręstų kitus socialinius iššūkius!

Intrapreneurship Challenge – tai konkursas, kuriuo siekiama pritraukti, atrinkti ir paremti gamybines įmones, kurios, padedamos technologinius sprendimus siūlančių paslaugų teikėjų, parengtų ir įgyvendintų novatoriškus projektus, kuriais būtų siekiama sukurti saugesnę, ergonomiškesnę ir draugiškesnę darbo aplinką gamyboje arba būtų sprendžiami kiti socialiniai (ir galbūt aplinkosaugos) aspektai. Šiame konkurse svarbus vaidmuo teks gamybos įmonių darbuotojams, kurie identifikuos technologinius iššūkius, su kuriais susiduriama gamybos procesuose, ir vadovaus projektų įgyvendinimui. Gamybinėms įmonėms bus teikiama iki 50.000 Eur finansinė parama, taip pat konsultacijos, susijusios su projektų įgyvendinimu.

Plačiau apie kvietimą ČIA.

Pagrindinė informacija ir datos:

 • Paraiškas gali teikti gamybinės įmonės, kartu su atrinktais technologinių sprendimų paslaugų teikėjais.
 • Gamybos procesų technologiniai iššūkiai įmonėje turi būti identifikuoti įmonės darbuotojo/-ų ir būti susiję su darbo ergonomika, ekologiškumu, žiedine ekonomika, gamybos efektyvumu.
 • Įgyvendinus projektą gamybos įmonei ir jos darbuotojams turi būti sukurta nauda ekonominiu, socialiniu ar aplinkosauginiu požiūriu.
 • Paraiškų teikimo terminas: 2022 m. gegužės 17 d. 23:59 EET.
 • Projektų įgyvendinimo terminas: 2022 m. birželio 1 d. – gruodžio 31 d.

Kontaktai konsultacijoms:

Aurelija Raščiuvienė, PMP
Projektų vadovė
+ 370 656 43956
aurelija.rasciuviene@linpra.lt

 

LINPRA dalyvauja HORIZON projekte ReStartSMEs

ReStartSMEs – tai ES Komisijos finansuojama iniciatyva, kuria siekiama padėti gamybos MVĮ atsigauti po KOVID-19 krizės, pereinant prie 5.0 pramonės – tvaresnio ir atsparesnio požiūrio į automatizavimą.

Projekto tikslas – skatinti nuo pandemijos nukentėjusias MVĮ automobilių, mašinų ir įrangos, maisto ir tekstilės sektoriuose, padėti nukentėjusioms MVĮ diegti naujoves savo procesuose, produktuose ir verslo modeliuose diegiant naujas technologijas ir pereinant prie pramonės 5.0.

Ką projektas siūlo gamybos MVĮ?

Projektas „ReStartSMEs“ suteikia galimybę 500 gamybos MVĮ nemokamai įvertinti savo technologijų diegimo brandą. Vertinimo procesą, kurį sudaro internetinis testas ir profesionalus auditas, bus galima rasti „ReStartSMEs“ interneto svetainėje.

2022 m. pradžioje konsorciumo partneriai surengs keletą vietinių seminarų, kurių tikslas – nustatyti pagrindinius poreikius ir iššūkius, su kuriais susiduria gamybos MVĮ Europoje. Tai padės apibrėžti strateginių aljansų veiklos kryptį ir misiją.

Kitame programos etape bus surengti penki tarptautiniai hakatonai. Tam tikros gamybos MVĮ taip pat turi galimybę gauti profesionalią pagalbą rengiant technologijų diegimo planą – strateginio planavimo priemonę, kuri padės suderinti trumpalaikius ir ilgalaikius MVĮ tikslus su konkrečiais technologiniais sprendimais. Be to, MVĮ gali gauti nemokamus mokymus apie Pramonę 5.0 ir verslo paramą, kad bendradarbiaudamos su technologijų teikėjais galėtų išnagrinėti finansavimo komercines galimybes.

Plačiau

MARKET4.0 internetinė platforma gamybininkams – jau veikia!

MARKET 4.0 PLATFORMA

MARKET4.0 projekte vystyta unikali internetinė gamybos įrangos ir paslaugų pasiūlos platforma jau yra paruošta ir prieinama gamybos sektoriaus atstovams. Tai atvira tarptautinė skaitmeninė platforma, leidžianti gamybos įrangos ir paslaugų teikėjams užmegzti ryšius ir bendradarbiauti tarpusavyje.

Į vartotoją orientuota ir patogiai valdoma MARKET4.0 internetinė platforma padeda sudaryti sandorius ir priimti sprendimus įsigyjant sudėtingus produktus, pavyzdžiui, gamybos įrangą ir paslaugas. Siekiant užtikrinti patikimą keitimąsi duomenimis, platformoje įdiegta pramoninės duomenų erdvės (IDS) technologija. Per MARKET4.0 programėlę (Appstore) teikiamos konkrečios paskirties įrangos programėlės, skirtos produktams ir paslaugoms konfigūruoti.

MARKET4.0 platformoje jau yra nemažai registruotų įmonių ir technologijų teikėjų trijose gamybos įrangos ir paslaugų kategorijose:

 • Metalo apdirbimo įranga (pvz., pjovimo, lenkimo, mechaninio apdirbimo)
 • Plastikų ir kompozitų apdirbimo įranga (pvz., įpurškimo formavimas)
 • Aukštųjų technologijų gamybos įranga (pvz., elektronikos gamybos įranga)

Platforma bus nuolat papildoma ir kitų sričių pasiūlymais (pvz., robotika).

Kviečiame gamybos įrangos, gamybos technologijų tiekėjus ir gamybos įmones registruotis platformoje, išbandyti jos funkcijas ir peržiūrėti jau paskelbtus produktų ir paslaugų pasiūlymus.

 

RIS I40 H: Kaip MVĮ ir startuoliai gali pasinaudoti skaitmeninės transformacijos teikiama nauda?

Gamybos ir valdymo procesų skaitmenizavimas gali ženkliai padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) susidoroti su krizių laikotarpiais, taip pat pasiruošti pokriziniams pokyčiams. Partnerių konsorciumas, vykdantis EIT Manufacturing projektą „RIS Industry 4.0 Hubs“ inicijavo specializuotų seminarų apie skaitmeninę transformaciją ciklą ir suteikė tikslines dotacijas Europos MVĮ įmonėms, tam, kad padėtų joms skaitmenizuoti gamybos ir tiekimo grandines. Asociacija LINPRA vykdė projektą Lietuvoje siekdama padėti vietinės ekosistemos dalyviams. Projekto menu daugiau nei šimtas įmonių iš šešių šalių dalyvavo individualizuotuose seminaruose, o 14 įmonių gavo tiesioginę paramą ir konsultacijas.

Vykdydama EIT Manufacturing „RIS Industry 4.0 Hubs“ (RIS I40H) projektą, LINPRA kartu su dar šešiais partneriais įgyvendino vadinamąją regioninę inovacijų schemą (RIS), kurios tikslas yra padidinti inovacijų gebėjimus ir perduoti gerąsias praktikas toms Europos šalims, kurios laikomos „vidutinėmis“ inovatorėmis. MVĮ  buvo skatinamos pasinaudoti skaitmeninių technologijų teikiamais privalumais ir tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius bei kompetencijas. Šiuo tikslu projekto komanda surengė skaitmeninimo seminarų ciklą Lietuvoje, Čekijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Estijoje ir Graikijoje. Projekto metu taip pat buvo suteikta parama gamybos įmonėms organizuojant atvirą kvietimą, kurio metu įmonės galėjo kreiptis dėl mini dotacijų, skirtų finansuoti konsultacijų ir skaitmeninimo planų parengimo paslaugas.

„12 mėnesių trukusiame RIS I40H projekte, kurį koordinavo BIBA (Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH), mūsų komanda parengė 3 žingsnių metodiką, kuri padeda MVĮ diegti skaitmeninėmis technologijomis paremtus Pramonės 4.0 sprendimus“, – sake LINPRA projekto vadovė Aurelija Raščiuvienė. Pirmame etape buvo surengti interaktyvūs seminarai, kurie supažindino su Pramonės 4.0 technologijomis, kurias gali pritaikyti  MVĮ. Seminarai buvo naudingi, siekiant įvertinti dalyvaujančių MVĮ skaitmenines kompetencijas.  Šešiose šalyse įvyko septyni seminarai, kuriuose dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių. Antrame etape buvo suteiktos individualios konsultacijos ir išsamūs įmonių veiklos skaitmeninės brandos vertinimai, siekiant orientuoti įmones prioritetinėse skaitmeninimo srityse. Trečiasis etapas buvo skirtas parengti veiksmų planus (roadmaps), kuriais vadovaujantis įmonės galės įgyvendinti skaitmeninės transformacijos projektus.

„Šiais iššūkių kupinais laikais pramonės įmonės yra linkusios atidėti minėtas veiklas, net jei ir mano, kad yra būtina skaitmenizuoti savo procesus“, – pridūrė Aurelija Raščiuvienė. „Todėl EIT Manufacturing finansuojamo atviro kvietimo metu mini dotacijomis parėmėme 14 MVĮ įmonių“.

Skaitmenizacijos plano parengimo paslaugas Lietuvoje gavo penkios įmonės. Viena iš jų –  Vilniuje įsikūrusi bendrovė „Altechna Coatings“, viena didžiausių optinių dangų gamintojų Lietuvoje, kuriai skaitmeninimo audito ir skaitmenizacijos plano parengimo paslaugas teikė išmanios gamybos kompetencijų centras VšĮ „Intechcentras“. „Sulaukėme teigiamų atsiliepimų, vertingos kritikos ir išsamių patarimų, kaip toliau automatizuoti ir pertvarkyti savo veiklos valdymą“, – patvirtino Vytenis Jočys, „Altechna Coatings“ kokybės ir procesų inžinierius. „Mes taip pat sužinojome daugiau apie galimus patobulinimus, kas, kodėl ir kaip. Visa tai lėmė aiškesnį kelią ir labai vertinamą išorinį impulsą mūsų įmonės procesų skaitmeninei transformacijai.

EIT Manufacturing yra pirmaujanti Europos gamybos bendruomenė, viena iš naujausių (įkurta 2019 m.) iš aštuonių inovacijų bendrijų, priklausančių Europos inovacijų ir technologijų institutui (EIT). Inovacijų bendrijos yra viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės, iš dalies finansuojamos Europos Sąjungos ir iš dalies finansuojamos partnerių, tarp kurių yra keletas pirmaujančių Europos įmonių ir mokslinių tyrimų organizacijų.

 

Tęsiasi Gazelle Accelerator programa

Kviečiame mažas ir vidutines įmones bei startuolius teikti paraiškas. Jei turite sprendimą, produktą ar paslaugą Pramonė 4.0 srityje, šis atviras kvietimas skirtas jums – tai galimybė paspartinti savo verslo ir inovacijų vystymą ir tarptautiškumą. Norėdami dalyvauti, užpildykite 4-ojo Gazelle Accelerator etapo paraiškos formą 👉 ČIA.

Dėl išsamesnės informacijos apie Gazeles susisiekite: grazina.zardaleviciene@linpra.lt

Svarbiausi 4-osios Gazelle Accelerator programos etapai:

📢 Atviras kvietimas teikti paraiškas pradedančiosioms įmonėms: nuo rugsėjo 20 d. iki spalio 29 d.

📅 Bendruomenės stovykla: nuo lapkričio 17 d. iki lapkričio 25 d.

📅 Pitch konkursas: Gruodžio 7 d.

💬 Verslas verslui diena: Gruodžio 8 d.

💬 Investuotojų ir finansų diena: Gruodžio 9 d.


Apie ką šis projektas? Gazelle Accelerator skirtas technologinėms įmonėms, MVĮ, startuoliams ir augančiam, besiplečiančiam jaunam verslui. Į programą patekusioms jaunoms įmonėms teikiama ekspertų pagalba vystyti verslą ir inovacijas, atsidurti tarptautiniame akiratyje, atrasti užsienio investuotojus ir finansavimą inovatyvioms idėjoms įgyvendinti. Tokiu būdu siekiama skatinti inovacijų kūrimą visoje Europoje.

Projektas specializuojasi gamybos ir Pramonės 4.0 srityse. Dalyvauti atrankoje gali MVĮ ir startuoliai, kuriantys pramonines technologijas dirbtinio intelekto, daiktų interneto, virtualios realybės, robotikos ir panašiose srityse.

Programą bendrai finansuoja EIT Manufacturing su tarptautiniais partneriais, tarp jų ir LINPRA.

STEAM laboratorija Infomobilis atnaujina keliones po Lietuvos mokyklas

Mobili LINPRA koordinuojama STEAM laboratorija Infomobilis tęsia keliones po mokyklas ir šiais mokslo metais, rudenį ir pavasarį, planuoja aplankyti bent 20 mokyklų Lietuvos miestuose ir miesteliuose.

Kartu su rugsėjo pradžia skubame aplankyti kuo daugiau Lietuvos mokyklų, kad atnaujinto kontaktinio ugdymo metu Lietuvos moksleivius galėtume gyvai supažindinti su STEAM mokslais. Infomobilyje sumontuota moderni technika: kompiuterių ir programinė įranga, 3D spausdintuvai, daiktų interneto sistema, automatizuota išmaniosios gamybos linija (robotai ir konvejeris), lazerinio pjovimo staklės, mobili elektros laboratorija, lazerinis lauko projektorius, suvirinimo simuliatorius, virtualios realybes akiniai, tekinimo ir frezavimo staklės, įvairūs mokomieji stendai, kitos edukacinės priemonės. Kviečiame Lietuvos mokyklų moksleivius visa tai pamatyti, išbandyti ir atrasti technologijų pasaulį.

Projekto pavadinimas: „Tiksliųjų mokslų ir inžinerinės pramonės specialybių populiarinimas“

Priemonė: finansuojamo pagal priemonę Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“

Finansuojama iš Europos socialinio  fondo

Gazelle Accelerator 2021 – priimamos paraiškos!

„Gazelle Accelerator“ programa siekiama remti veikiančias technologines įmones, MVĮ, startuolius ir augantį jauną verslą, padedant joms vystyti inovacijas ir atsidurti tarptautiniame akiratyje. Programa startavo 2020 metais, jos metu buvo paskelbti du kvietimai teikti paraiškas, sudalyvavo 46 įmonės.

2021 metais skelbiami nauji kvietimai, paraiškos priimamos iki gegužės 5 d.! Dalyvauti gali Europos technologinės įmonės, veikiančios šiose srityse:

✔️ Analytics and A.I
✔️ Internet of things platforms
✔️ Simulation and Augmented/Virtual reality
✔️ Collaborative and mobile industrial robotics
✔️ Agile manufacturing applications

Tikimasi į programą priimti 50 įmonių, kurioms bus suteiktas paramos paketas:

Business development support

Verslo plėtros parama: patekimas į rinką (A2M) ir prieiga prie finansų (A2F) verslo mokymai ir konsultavimas su ekspertais, patekimas į rinką per B2B renginius su Europos įmonėmis, galimybė gauti finansavimą per B2F renginius su Europos investuotojais.

Innovation support

Parama inovacijoms: parama ieškant konsorciumo partnerių, kurie galėtų aplikuoti į EIT Manufacturing kvietimus ir teikti inovacijų projektų paraiškas; naujos bendradarbiavimo galimybės su kitomis Europos pradedančiomis įmonėmis ir programoje dalyvaujančiomis MVĮ.

Internationalisation support

Tarptautiškumo skatinimas: pagalba verslo auginimui, t.y., suteikiama prieiga prie sprendimų priėmimo padalinių, įskaitant užsienio rinkas ir klientus, nepriklausomai nuo geografinių ribų, glaudžiai bendradarbiaujant su EIT Manufacturing verslo kūrimo komandomis.

Tailored business creation services by winning pitch competition

Individualios verslo kūrimo paslaugos komisijos išrinktoms ir konkursą laimėjusioms trims įmonėms, Jos gaus specialių verslo vystymo paslaugų.

 

Platesnė informacija apie konkursą, jo sąlygas ir paraiškos forma ČIA.

Boost Up! RIS 2021 konkursas – teikite paraiškas!

EIT Manufacturing organizuoja jau antrą verslo kūrimo konkursą „BoostUp! RIS 2021”, skirtą startuoliams, mažoms bei vidutinėms įmonėms, kurios turi inovatyvių idėjų, technologinių sprendimų gamybos srityje.

Startuolių komandos ar įmonių atstovai yra kviečiami teikti paraiškas su savo technologinių idėjų pristatymu iki balandžio 26 d. vienoje iš kategorijų:

 • CREATE– komandoms, vystančioms inovatyvų projektą ir norintiems sukurti verslą, kuris spręstų kritines gamybos problemas.
 • ACCELERATE– startuoliams ar besivystančioms nedidelėms įmonėms, kurie jau pakankamai pasiruošę ieškoti naujų klientų, plėsti savo veiklą geografiškai arba pasiekt naujus rinkos segmentus.
 • TRANSFORM– mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios su savo technologiniais sprendimais ir idėjomis jau yra pasirengusios stiprinti konkurencingumą ir žengti į kitą tolesnį vystymo lygį.

Teikite paraišką ČIA.

Konkurso dalyviai turės galimybę pristatyti savo veiklą ir vystomas technologijas plačiai EIT Manufacturing bendruomenei, pasirodyti tarptautiniu mastu, laimėti konsultacinę verslo vystymo paramą ir piniginius prizus:

 • Pirma vieta 10 000 Eur,
 • Antra vieta 7 000 Eur,
 • Trečia vieta 5 000 Eur.

Iš visų paraiškų speciali komisija atrinks finalistus ir pakvies juos pristatyti savo sprendimus konkurso baigiamajame renginyje gegužės 11 ir 12 d., kuris bus didžiausio Europos startuolių festivalio ViennaUP ’21 dalis. Į šį renginį jau galima registruotis ČIA.

 • Svarbiausia konkurso informacija ir reikalingos nuorodos ČIA.
 • Detaliau apie konkursą ir jo taisyklės ČIA.

Plastikų sektorius: skaitmeninė revoliucija neįvyks be tam pasiruošusių žmonių

Technologiniai pokyčiai daro pramonę vis pažangesne, o tuo pačiu ima reikalauti ir daugiau kompetencijų iš joje dirbančių žmonių. Ar jie turi reikiamus skaitmeninius ir technologinius įgūdžius? Deja, kol kas atsakymas į šį klausimą dažniausiai yra neigiamas. Visoje Europos plastiko perdirbimo pramonėje trūksta kvalifikuotų darbuotojų. Būtent šiai problemai spręsti yra vykdomas projektas UPSKILL. Šį projektą įgyvendinantys partneriai rengia specialią mokymo programą, mokytojo knygą ir mokinio vadovėlį darbuotojų kvalifikacijai kelti.

Unikalios mokymo programos ir medžiagos (mokytojo knygos bei mokinio vadovėlio) pristatymas vyks projekto baigiamojoje konferencijoje balandžio 15 d. Konferencijos programa ir registracija ČIA

Skaitmeninimas, robotizavimas, automatizavimas – ne visi plastiko srities specialistai yra susidūrę su šiomis technologijomis. Tačiau įvairios įrangos, gamybos procesų ir bendrai organizacijų skaitmeninimas, dar vadinamas Išmaniąja gamyba arba Pramonė 4.0, tampa vis reikšmingesnis. Išmanioje, skaitmeninėje gamykloje gamybos įrenginiai yra susieti ir tarpusavyje gali „komunikuoti“. Tokiu būdu visuomet yra prieinama informacija, kas iš tikrųjų vyksta gamyboje čia ir dabar.  O turint šiuos duomenis, procesus galima optimizuoti. Tai sukuria galimybę trumpinti užsakymo laiką ir didinti gamybos efektyvumą.

Vis daugiau pramonės įmonių Europoje žengia šiuo keliu. „Skaitmeninimas ir robotizacija vystosi žaibo greičiu taip pat ir plastikų sektoriuje“, – teigia Europos plastikų pramonės asociacijos EuPC vadovas Alexandre Dangis. Jis taip pat pabrėžia Pramonė 4.0 naudą. Mažėja sąnaudos, greitėja gamybos procesai, kas ypač aktualu gaminant smulkias plastikines detales ar gaminius. Ateities gamykloje visi gamybos proceso elementai bus optimizuoti pasitelkus skaitmenizaciją ir robotizaciją.

Pasak A. Dangis, vertinant globaliame kontekste, plastikų gamybos pramonei šiose srityse sekasi gana neblogai. Nesame prastesni ir lygiuojamės į kitus pasaulio regionus – Aziją ir Ameriką. Tačiau negalime atsilikti ir turime nuolat stiprinti savo pozicijas, kad išliktume konkurencingi. Daugelis Europos gamyklų yra senesnės už gamyklas Azijoje. Tad įdiegti naujus gamybos metodus jose prireiks daugiau laiko. Visgi kai kuriose mažesnėse gamybos įmonėse Covid-19 sukelti iiššūkiai šį procesą netgi pagreitino. Kad išgyventų, įmonės yra priverstos prisitaikyti.

Įvairios problemos

Keistis turi ir gamybos darbuotojai. Pavyzdžiui, įrengimų operatoriai turi gebėti per skaitmeninę programėlę valdyti su ja susietus gamybos įrenginius, kurie taip pat turi sąsajas visoje bendroje gamybos valdymo sistemoje. Vis aktualesni tampa vadinamieji „žalieji“ gebėjimai ir žinios, ypač tose įmonėse, kurios vadovaujasi tvarios gamybos principais ir siekia taupyti energiją. Deja, profesinio mokymo programos, šiuo metu prieinamos Europoje, kol kas yra nepakankamos ir neatnaujintos taip, kad suteiktų reikiamas skaitmenines bei technines žinias ir įgūdžius. Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA apžvelgė situaciją šioje srityje ir atkreipė dėmesį, kad žinių bei įgūdžių trūkumas jaučiamas visoje Europos gamybos pramonėje. O įmonės dėl to susiduria su įvairiais iššūkiais: reikiamų darbuotojų trūkumas, klaidos gamybos procese, žaliavų švaistymas, ilgas gaminių pristatymo laikas.

„Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas jaučiamas visoje inžinerinėje pramonėje, taip pat ir plastikų sektoriuje“, – sako LINPRA projektų vadovė Gražina Žardalevičienė. Būna atvejų, kuomet įmonėje dirbantys mašinų operatoriai neturi gebėjimų dirbti su plastikų liejimo mašinomis, o šios srities mokymų taip pat nėra. O kartais įmonėse apskritai trūksta bet kokių darbuotojų, ir darbo vietos yra neužimtos. Tobulėjant technologijoms, keičiasi ir aktualių kompetencijų poreikis. Darbuotojas turi būti lankstus, turėti daugiau įvairių gebėjimų ir supratimą, kaip prisitaikyti bei dirbti su automatine, skaitmenine gamybos įranga. Todėl be pagrindinių funkcijų, tokių kaip įprastų įrenginių valdymas, darbuotojas dabar jau turi sugebėti atlikti veiksmus, kurių pagrindas yra IT technologijos, skaitmeninės ir žiedinės gamybos principai.

Mokymo programa

Siekiant sustiprinti pramonę ir išspręsti darbuotojų kvalifikacijos trūkumo problemą, LINPRA kartu su EuPC inicijavo UPSKILL projektą, kurio esmė – suteikti įgūdžius skaitmeninei plastikų pramonės įmonių ateičiai. Vykdant projektą, kuriama mokymo programa, pagrįsta dabartiniais darbo rinkos poreikiais: žiniomis ir įgūdžiais skaitmeninimo, robotikos, gamybos technologijų, „lean“ ir žiedinės gamybos srityse. Mokymo programa tinkama įvairiose situacijose ir besimokančiųjų amžiui: studentams ir mokytojams, norintiems persikvalifikuoti, darbuotojams, kurie galbūt dalyvauja pameistrystės programoje ir kitais atvejais. Programa tinkama apmokyti ir naujus įmonių darbuotojus, ir jau dirbančius. Šios programos suteikiamos žinios pravers tiek jau seniau dirbantiems, tiek ir ką tik į plastikų srities darbo rinką žengiantiems naujiems darbuotojams.

„Mokymų organizavimui įmonės viduje reikia gana nemažai resursų. Samdyti išorės mokytojus taip pat yra brangu. UPSKILL projekte sukurta mokymo medžiaga bus naudinga abiem atvejais: tiek ir norint įmonėje periodiškai kelti esamų darbuotojų kvalifikaciją, tiek ir ugdant naujus specialistus mokymo įstaigose, pagal atnaujintą metodiką, naudojant šiuolaikines mokymo priemones ir metodus“, – komentuoja G. Žardalevičienė.

A. Dangis projekto įgyvendinimo eigą vertina teigiamai: „Plastikų pramonės sėkmei reikalingi kvalifikuoti darbuotojai, o geras mokymas yra to pagrindas. UPSKILL projektas yra puikus pavyzdys, kaip pramonės verslas (įmonės) gali bendradarbiauti su profesinėmis mokyklomis ir pasiekti abiem pusėms naudingų rezultatų“.

Pasak G. Žardalevičienės, svarbu pasiekti vienodą išsilavinimo lygį Europoje: „Šiuo metu kai kurių Europos šalių švietimo sistema savo lygiu ir kokybe atsilieka nuo kitų geriau išsivysčiusių Europos šalių. Tarptautiniai projektai, tokie kaip UPSKILL, skatina bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi, o tai leidžia nuosekliai pagerinti bendrą Europos švietimo sistemą. Didžiosios gamybos įmonės iš Vakarų, Centrinė ir Šiaurės Europa užsako plastikinių komponentų gamybas iš tiekėjų visame pasaulyje. Taigi kuo pažangesni bus Europos tiekėjai, tuo daugiau pridėtinės vertės jie sukurs visai Europai. Stipri Europos pramonė išliks konkurencinga globaliame pramonės kontekste“.

Nemokamai prieinama nuo gegužės mėnesio

Mokymo medžiagą kuria tarptautinė ekspertų komanda iš Suomijos, Prancūzijos ir Lietuvos. Šią komandą sudaro švietimo įstaigų, verslo bendruomenės ir EuPC atstovai. Mokymo medžiaga (mokytojo ir mokinio knyga) anglų kalba bus galima nemokamai naudotis nuo 2021 m. gegužės mėn. O vėliau ši medžiaga bus išversta ir į lietuvių kalbą. Medžiaga yra sistemiškai parengta, kad mokiniai ir mokytojai galėtų susidaryti mokymo(si) programą pagal savo poreikius. Vadovėlio medžiagą ir žinias gali pritaikyti tiek gamybos personalo darbuotojai, tiek darbuotojų komandų / pamainų vadovai ir administracijoje dirbantys vadovai. Pasak projekte dalyvaujančių partnerių, medžiagą galima pritaikyti įvairių suinteresuotųjų šalių, pavyzdžiui, profesinių mokyklų ir pramonės asociacijų, poreikiams. Medžiagą ateityje bus galima papildyti ir tobulinti.

Baigiamojo konferencija ir mokymo medžiagos pristatymas

Oficiali virtuali projekto baigiamoji konferencija vyks balandžio 15 d., kur bus pristatyti projekto rezultatai, sukurta mokymo programa ir medžiaga (mokytojo knyga ir mokinio vadovėlis), jos svarba ir nauda sektoriui. Konferencijoje pristatomi rezultatai aktualūs plastikų sektoriaus verslo atstovams ir švietimo bendruomenei. Registracija ir daugiau informacijos ČIA.