Mobiliosios laboratorijos STEM mokymuisi. Projekto medžiaga

2022 m. gruodžio 31 d. LINPRA baigė įgyvendinti ES programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA2) strateginės partnerystės projektą „Mobiliosios laboratorijos STEM mokymuisi“, projekto Nr. 2020-1-LV01-KA201-077502.

Pagal „Erasmus+“ programą finansuoto, dvejus metus vykusio projekto „Mobilios laboratorijos STEM žinių tobulinimui“ (Lab4STEM) pagrindinis uždavinys buvo sukurti atvirą, interaktyvią, skaitmeninę mokomąją medžiagą mokiniams apie STEM keturiomis kalbomis (ENG, EE, LT, LV).

Projekto kontekste buvo parengtos gairės verslo sektoriaus atstovams dėl STEM žinių tobulinimo keturiomis kalbomis (ENG, EE, LT, LV). Jos suteiks įžvalgų apie būsimus veiksmus, kurių reikia imtis sektoriaus atstovams ir kitoms suinteresuotosioms šalims nacionaliniu, sektoriaus, regioniniu ir vietos lygmeniu bei politikos lygmeniu, taip gerinant verslo ir švietimo sektoriaus bendradarbiavimo įsipareigojimus.

 


PROJEKTO METU PARENGTA MEDŽIAGA LIETUVIŲ KALBA 

Mokomoji medžiaga mokiniams ir mokytojų vadovas technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) klausimais šiose srityse:

Kita projekto medžiaga: 

 


PROJECT MATERIALS IN ENGLISH 

Educational materials for students and a teacher’s guide on technology, engineering and mathematics (STEM) in the following areas:

Other project materials: 

 


PROJEKTO MEDŽIAGA LATVIŲ IR ESTŲ KALBOMIS SKELBIAMA ČIA